Тetiana Sukalenko LINGUOCULTURAL TYPE «BLOGGER» IN UKRAINIAN LANGUAGE MODERN MEDIA

Main Article Content

Тetiana Sukalenko

Abstract

Аbstract. Introduction. A model for describing the linguistic and cultural type of “blogger”,
recorded in the Ukrainian-language modern media, has been developed. It is emphasized that the blogger
as a linguistic and cultural type is a recognizable representative of a certain group of people, whose
behavior corresponds to stereotypes about such people. The conceptual characteristics of the linguistic
and cultural type “blogger” are defined, being based on definitions, descriptions, interpretations:
blogger – the owner or the author of the blog, a competent person who influences public opinion,
people’s moods, keep blogs, promote ideas, political force and more.
The purpose of the research is to model the linguistic and cultural type of “blogger” in modern
Ukrainian-language media. The task is to determine the frame structure of the linguistic and cultural type
“blogger” taking into account its conceptual, professional, social, legal characteristics.

Article Details

Section
Статті

References

Блогер. Словник української мови : у 20 томах. URL :

https://slovnyk.me/dict/newsum/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80 (дата звернення:

03.2022).

Васильєва А. С. Блоги як новий засіб масової інформації в Україні. Молодий вчений. 2017. № 12.

С. 119‒121.

 

Голянич М. І., Савчук Р. Л. Основи лінгвістичного аналізу тексту : хрестоматія до дисципліни.

Івано-Франківськ : ПНУ, 2019. 63 с.

Іванова Катерина. НВ презентує ТОП-50 українських лідерів думок в соціальних мережах. НВ.

12.2015.

Карпенко О. І. Блогер як медіаособа. Вісник Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2016. Вип. 22. С. 135–137.

Колодницька Софія. І все ж таки: чи блогери є журналістами? 20.03.2011. URL :

https://ms.detector.media/mediaosvita/post/10096/2011-03-20-i-vse-zh-taky-chy-blogery-ie-zhurnalistamy/ (дата

звернення: 04.03.2022).

Коментарі читачів до статті «Блог». Словник української мови у 20 томах. URL :

http://sum.in.ua/s/blog/komentari (дата звернення: 03.03.2022).

Кривошеєв Павло. Переслідування журналістів у Криму: «Говорити правду небезпечно». Крим.

Реалії. 20.11.2020. URL : https://ua.krymr.com/a/peresliduvannia-zhurnalistiv-u-krymu/30926054.html (дата

звернення: 07.03.2022).

Кузнецова О. Ідентичність блога і ЗМІ. Теле- та радіожурналістика. 2013. Вип. 12. С. 117‒123.

Лисенко В. В. Громадянська журналістика як засіб реалізації права людини на інформацію: дис.

… доктора філософії : 081. Одеса, 2021. 197 с.

Львівський блогер запустив українськомовну версію популярної онлайн-гри. URL :

https://zbruc.eu/node/110449 (дата звернення: 07.03.2022).

Мак Йоганна. Блогери та журналісти: подібніші, ніж здавалося? 02.10.2018. URL : https://ua.ejoonline.eu/4262/etyka-ta-yakist/blogery-ta-zhurnalisty-podibnishi (дата звернення: 04.03.2022).

Медіаекспертка: В українських ЗМІ «оживають» жанри, які вже почали відходити. Укрінформ.

04.2021. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229485-mediaekspertka-v-ukrainskih-zmi-ozivautzanri-aki-vze-pocali-vidhoditi.html (дата звернення: 05.03.2022).

Професійні основи блогера. Правозахисна Програма по відновленню миру і діалогу для

внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2018». URL : http://uhrf.org/download/32.pdf (дата

звернення: 07.03.2022).

Оробець Леся. На захист активності блогосфери. 17.12.2010. URL : https://gurt.org.ua/articles/8793/

(дата звернення: 05.03.2022).

Сослюк Максим. Де закінчується журналіст і починається блогер? Законопроєкт «Про медіа»: чи

вирішить ініціатива сучасні проблеми ЗМІ? 03.03.2021. URL :

https://www.thelede.media/uncategorized/2021/03/03/2529/ (дата звернення: 05.03.2022).

Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі ХІХ ст. : монографія /

науковий редактор В. М. Бріцин. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 676 с.

Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі українського художнього дискурсу ХІХ ст. : автореф.

дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01. Київ, 2019. 32 с.

Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин,

Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. Львів : Новий Світ-2000, 2015. 395 с.

Тороп Оксана. Бути блогером: «Люди питають – одну котлету їм з’їсти чи дві». ВВС News

Україна. 6.03.2018. URL : https://www.bbc.com/ukrainian/features-43292437 (дата звернення: 03.03.2022).

Чекмишев О., Ярошенко Л. Основи якісного блогерства : навч. посібник. Київ : ФОП

А. М. Рудницька, 2014. 48 с.