Лінгвістичний вісник

У збірнику наукових праць розглянуто актуальні питання граматики, словотвору, лексикології, фразеології; автори статей розкривають різні аспекти діалектології, ономастики, історії мови, лінгвостилістики, когнітивної та комунікативної лінгвістики.

Для викладачів, аспірантів та науково обдарованої молоді.

Створена в 2006 році.

Тематика: загальне мовознавство, теорія мови, номінація, лексикологія, фразеологія, етнолінгвістика, граматика, словотвір, діалектологія, ономастика, історія мови, лінгвостилістика, когнітивна та комунікативна лінгвістика, термінологія, дискурс, соціолінгвістика, перекладознавство.

D Бази рефератів:  база рефератів Українська наукова (Український селянин, irbis-nbuv.gov.ua) .

ISSN:  2226-4388

Колекція індексується в міжнародних базах даних:

Індекс Сopernicus ICV 2022: 77,52

Crossref

Open Ukrainian Citation Index

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 12092-96ЗР

Реєстрація фахового наукового видання в Державній акредитаційній комісії України:  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 15.04. 2021 р . збірник наукових праць «Лінгвістичний вісник» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»). 

Спеціальність за ДАК:  10.02.00 – лінгвістика

Періодичність:  два рази на рік

Мова видання: українська, польська, словацька, чеська, болгарська, словенська, сербська, хорватська,
англійська, німецька, угорська, турецька, азербайджанська

Засновник:  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Відповідальний редактор:  доктор філологічних наук, професор  Л. В. Шитик  (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна).

Заступники відповідального редактора:  доктор філологічних наук, професор  Г.І. Мартинова  (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна).

Відповідальний секретар:  кандидат філологічних наук, доцент Т.В. Щербина  (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна).

Редколегія: 

М.Калько  – доктор філологічних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна);

О. Селіванова  – доктор філологічних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна);

П. Гриценко  –  доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАНУ, Україна); 

А. Золтан  –  доктор філологічних наук, професор (Університет Етвеша Лоранда, Угорщина);

О. Тимко-Дітко ‒ доктор філологічних наук, професор (Загребський університет, Хорватія);

Б. Осовський  – доктор габілітований (Університет ім. Адама Міцкевича, Польща);

Х.Бак  – доктор філологічних наук, професор (Університет Ататюрка, Туреччина);

М. Васічек  – доктор філософії (Чеська академія наук, Чехія);

М. Янковяк ‒ доктор гуманітарних наук (Чеська академія наук, Чехія);

В. Лебович – доктор філософії (Університет Етвеша Лоранда, Угорщина);

Р. Балсис ‒ доктор гуманітарних наук, професор (Клайпедський університет, Литва);

А. Берегсазі  – доктор філософії, доцент (Закарпатський угорський коледж вищої освіти імені Ференца Ракоці ІІ, Україна);

В. Мойсієнко  доктор філологічних наук, професор (Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна);

О. Зелінська – доктор філологічних наук, професор (Київський національний лінгвістичний університет, Україна);

В. Калько – доктор філологічних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна) ;

М. Личук – доктор філологічних наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна);

І.Мельник – доктор філологічних наук, професор (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна);

М.Вінтонів – доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна);

І.Гороф’янюк – кандидат філологічних наук, доцент (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна);

В. Денисюк  – кандидат філологічних наук, доцент (Хмельницький національний університет, Україна);

С. Ігнатьєва – кандидат філологічних наук, доцент (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна);

Л. Корновенко ‒ кандидат філологічних наук, доцент (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна) ;

А. Таран  – кандидат філологічних наук, доцент (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна) . 

Адреса редакції:  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81

Телефон:  (38068) 816-86-56

Електронна адреса:  kumpl.kafedra@ukr.net 

Адреса сайту видання (URL):  http://ling-ejournal.cdu.edu.ua