Luidmyla Petrenko SPECIFICS OF VERBALIZATION OF TIME-SPATIAL IMAGES IN MODERN WAR POETRY

Main Article Content

Abstract

Аbstract. Introduction. The article offers an analysis of the peculiarities of verbalization of timespatial images in today’s war poetry. The figurative embodiment of the space of war is determined: the
role of toponyms, nominations of loci, their material content. The stylistic functions, structural and
semantic properties of language means that construct military time and space are outlined. In particular,
the role of epithets as actualizers of emotional evaluations, concrete-sensory associations is clarified.
Purpose. The purpose of the study is to examine the specifics of verbalization of time-spatial
images in war poetry, their lexical content, changes in semantics in the composition of various linguistic
means; to reveal the content of images of time and space in today’s military poetry.
Methods. The implementation of the tasks set in this work is subject to the use of various research
methods: structural and semantic analysis, interpretive, contextual, and descriptive analysis.

Article Details

Section
Статті

References

Бибик С. «Літописці не шкодуватимуть для нас епітетів з відтінком червоного» (епітетика «Віршів

з війни» Бориса Гуменюка). Культура слова. 2020. Вип. 92. С. 22–35.

Матвієнко В. Екзистенційний модус смерті у збірці «Блокпост» Бориса Гуменюка. Вісник

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. 2019. Вип. 83. С. 42–46.

Пастух Б. Метафізика страждання у «Віршах з війни» Бориса Гуменюка. Дивослово. 2016. № 9.

С. 55–58.

Поліщук Я. Ars Masacrae, або про те, чи є поезія на війні. Слово і Час. 2016. № 7. С. 3–11.

Пухонська О. «Війна після війни», або Волинь у літературній версії пам’яті (за романами

А. Кокотюхи «Червоний» та «Чорний ліс»). Наукові записки Національного університету «Острозька

академія». Серія : Філологічна. 2017. Вип. 65. С. 71–74.

Слапчук В. Війна як дискурс. URL : http://litakcent.com/2015/02/17/vijna-jak-dyskurs.

Стецик М. Поезія війни в лінгвостилістичному вимірі. Рідне слово в етнокультурному вимірі.

Дрогобич, 2017. С. 342–352. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2017_2017_33.

Шарагіна О. Художнє моделювання війни в екзистенційному коді «Тихої лірики». Матеріали

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Світових війнах та локальних конфліктах ХХ –

на початку ХХІ ст.». Харків, 2019. С. 102–105.