ПРІЗВИЩЕВА СИСТЕМА ГОВІРКИ С. ЖУРАВКА ШПОЛЯНСЬКОГО Р-НУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.

Тетяна Василівна ЩЕРБИНА

Abstract


У статті проаналізовано семантику, структуру, функціональну активність, фонетичне й словотвірне варіювання прізвищ жителів с. Журавка Шполянського р-ну Черкаської обл., виокремлено ядро й периферію прізвищевої системи досліджуваної говірки; названо глобальні, національні й регіональні риси прізвищ. За семантикою твірних основ вирізнено прізвища відіменні й відапелятивні, а з-поміж останніх – особові й неособові. Найпродуктивніші в досліджуваній говірці відапелятивні особові прізвища, мотивовані родом діяльності чи професією, а також ті, що характеризують людину за її зовнішніми чи внутрішніми рисами. Чимало прізвищ мають подвійну чи затемнену мотивацію.

З’ясовано продуктивність словотвірних формантів, засвідчено, що найбільше особових офіційних найменувань жителів с. Журавка утворено за допомогою суфікса -енко (25% назв), виокремлено також десуфіксальні прізвища. Специфіку прізвищевої системи досліджуваної говірки репрезентують документально засвідчені словотвірні й фонетичні варіанти родичівських офіційних найменувань; функціонування уснорозмовних різновидів прізвищ, зумовлених фонетичними особливостями говірки й пов’язаних із її динамікою.

Keywords


прізвище; прізвищева система; відіменні; відапелятивні прізвища; допрізвищева семантика; твірні форманти; фонетичні; словотвірні варіанти прізвищ

References


Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ / Ю. К. Редько. – К. : Рад. школа, 1969. – 256 с.

Чучка П. Прізвища закарпатських українців : Історико-етимологічний словник / П. Чучка. – Львів : Світ, 2005. – 702 с.

Бучко А. Е. Фамилии Бойковщины в период их становления и в наши дни : автореф. дисс... канд. филол. наук : 10.02.01 / А. Е. Бучко. – Ужгород, 1986. – 20 с.

Панцьо С. Антропонімія Лемківщини у загальноукраїнському контексті / С. Панцьо // Проблеми регіональної ономастики. Тези доповідей і повідомлень наукового семінару. – К., 1994. – С. 44–45.

Шеремета С. В. Антропонімія північної Тернопільщини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / С. В. Шеремета. – Івано-Франківськ, 2002. – 20 с.

Марталога Т. В. Антропонімія північного Степу України : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. В. Марталога. – Дніпропетровськ, 1997. – 16 с.

Кравченко Л. О. Антропонімія Лубенщини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. О. Кравченко. – К., 2002. – 20 с.

Ільченко І. І. Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини в її історичному розвиткові (надвеликолузький регіон) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / І. І. Ільченко. – Дніпропетровськ, 2003. – 18 с.

Бабій Ю. В. Прізвища сучасної Середньої Наддніпрянщини : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Ю. В. Бабій. – Одеса, 2007. – 20 с.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії / М. Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1977. – 236 с.

Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения / Н. А. Баскаков. – М. : Наука, 1979. – 279 с.

Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — К. : Наук. думка, 1982–2012.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1 (А–Д) : пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева / под ред. и с предисл. Б. А. Ларина. – 2-е изд., стер. – М. Прогресс, 1986. – 576 с.

Словарь русских народных говоров. – Вып. 7 / Ред. Э. А. Гутникова, А. Л. Лобанова. – Ленинград : Наука. – 356 с.

Словники України: інтегрована лексикографічна система. Версія 3.1 : близько 254 000 слів / Національна Академія наук України, Український мовно-інформаційний фонд . – Київ : Довіра, 2007. – CD-ROM.

Пиртей П. С. Словник лемківської говірки / П. С. Пиртей. – Legnica – Wrocław, 2001. – 460 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language