КОНЦЕПТ «ЖІНКА» В СУЧАСНІЙ ЧОЛОВІЧІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ІДІОЛЕКТНИХ ПОРІВНЯНЬ)

Ю. В. Вороніна

Abstract


У статті проаналізовано ідіолектні порівняння, що є вираженням концепту «жінка», у творах сучасних українських письменників М. Дочинця, С. Жадана, В. Лиса, В. Слапчука, В. Шкляра. Висвітлено гендерний аспект побудови порівнянь: уплив гендерного стереотипу на формування ідіолектних порівняльних конструкцій. Визначено структуру концепту, що складається з мікроконцептів «Зовнішні характеристики», «Внутрішні характеристики», «Фізичні характеристики», «Біологічні характеристики», «Дії» та «Соціальні характеристики», які, своєю чергою, містять концептуальні аспекти. Так, мікроконцепт «Зовнішні характеристики» представлено концептуальними аспектами «Зовнішність», «Одяг» та «Взуття». До мікроконцепту «Внутрішні характеристики» належать концептуальні аспекти «Інтелектуальні якості» та «Емоційно-психологічні характеристики». Мікроконцепт «Біологічні характеристики» презентує концептуальний аспект «Вік». У межах мікроконцепту «Фізичні характеристики» виокремлено чотири концептуальні аспекти: «Узагальнені фізичні характеристики», «Фізичний потяг», «Здоров’я» та «Фізичні відчуття». Мікроконцепт «Соціальні характеристики» презентують ідіолектні порівняння, які належать до концептуального аспекту «Реляційні характеристики, що виявляються в ставленні до чоловіка».

 

 


Keywords


концепт; гендерний стереотип; ідіолектне порівняння

References


Античная мифология / сост. А. Лактионов. − Мидгард : 2004. − 765 с.

Архангельська А. М. Маскулінізоване вираження nomina feminina та фемінізоване вираження nomina masculinа у слов’янських мовах : взаємодія «свого» і «чужого» / А. М. Архангельська // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 23–36.

Ильин Е. П. Пол и гендер / Е. П. Ильин. – Спб. : Питер, 2010. – 688 с.

Кримський А. Історія Туреччини / А. Кримський. − 2-е вид., випр. − К. – Л. : Олір, 1996. – 288 с.

Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендерологию : материалы к спецкурсу / Л. Н. Синельникова, Г. Ю. Богданович. – Симферополь, 2001. – 40 с.

Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту жінка в українській мові : монографія / Т. М. Сукаленко. – К. : Ін-т укр. мови : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 240 с.

Тахо-Годи А. А. Греческая мифология / А. А. Тахо-Годи. – М. : Искусство, 1989. – 304 с.

Осіпова Т. Вербалізація маскулінних і фемінних стратегій і тактик невербальної комунікації / Т. Осіпова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 38. – 188 – 194.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language