ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИХ ПРИДІЄСЛІВНИХ АКТАНТІВ

Н. В. Лахно

Abstract


У статті окреслено сутність поняття ‘актантний розподіл семантики’, проаналізовано функції придієслівних іменних актантів, зумовлені характерними особливостями дієслівної семантики. Визначено, що актантні характеристики адресують експліцитні та імпліцитні семи дієслова. Зокрема, розглянуто генеративну, акумулятивну і гібридну функції, що належать до групи підмета й додатка. З’ясовано зміст цих термінів, установлено основні критерії визначення актантних характеристик та компоненти дієслівної семантики, якими вони зумовлені. Акцентовано на здатності дієслівних афіксів спрямовувати функціональну характеристику актантів у бік суб’єкта або об’єкта та визначати її. Підкреслено, що функціональний статус актантів зумовлений лексичною, акціональною та словотвірною семантикою. Проілюстровано перерозподіл актантних функцій унаслідок семантичних процесів. Звернено увагу на те, що між синтаксичним і функціональним статусом придієслівних актантів немає взаємної однозначної відповідності.


Keywords


актантний розподіл семантики; генеративна функція; акумулятивна функція; гібридна функція; актанти-поширювачі; сема

References


Городенська К. Г. Зворотні дієслова / К. Г. Городенська // Українська мова: Енциклопедія. – К. : Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 185.

Кузнецова М. В. Актантная распределенность глагольной семантики (лексикографический аспект) / М. В. Кузнецова // Проблемы функционально-семантической граматики : Мат-лы Всесоюзной науч.-методич. конф. 16–17 апреля 1991 г. –М. : Изд-во РУДН, 1994. – С. 51–57.

Кузнецова М. В. Функциональная характеристика приглагольных актантов в позиции подлежащего : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. В. Кузнецова. – М., 1989. – 16 с.

Лазарев С. В. Субъектно-аккумулятивная адресованность семантики глагольных префиксов в современном русском языке : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Лазарев Сергей Владиславович. – М., 1995. – 276 с.

Петров А. В. Залоговая семантика в отглагольных именах русского языка : автореф. дис. … канд. филол. наук / А. В. Петров. – М., 1985. – 16 с.

Сергеева Т. Д. Семантический анализ парадигм приглагольных актантов / Т. Д. Сергеева, Л. А. Иванова // Производное слово и способы его формирования. – М., 1990. – С. 146–153.

Соколов О. М. Имплицитная морфология русского языка : монография / О. М. Соколов; відп. ред. С. О. Соколова. – 2-е изд., испр. и доп. – Нежин : ООО «Гідромакс», 2010. – 184 с.

Соколов О. М. Некоторые функции именных актантов в связи с семантикой русских глаголов / О. М. Соколов // Исследования лексической и грамматической семантики современного русского языка : Сб. научн. тр. – Симферополь : СГУ, 1983. – С. 3–17.

Соколова С. О. Дієслова з постфіксом -ся як граматична проблема / С. О. Соколова // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. на пошану проф. К. Городенської з нагоди її 60-річчя. – Вип. 8. – Черкаси, 2000. – С. 93–100.

Соколова С. О. Дієслово як носій фреймової семантики / С. О. Соколова // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. – Вип. 2. – К. : Міленіум, 2007. – С. 246–257.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language