НОВІ СКЛАДЕНІ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

А. А. Таран

Abstract


У статті обґрунтовано науково-теоретичні засади вивчення тенденцій розвитку сучасної української літературної мови. Тенденцію розвитку лексикону слідом за німецьким дослідником динаміки сучасних слов’янських мов К. Гутшмідтом трактуємо як характер спрямування мовних процесів або змін, що відбуваються у формі закріплення інновацій чи усунення застарілих мовних одиниць, конструкцій, норм. З’ясовано, що розвиток мовної системи визначається взаємодією двох тенденцій її функціонування: тенденції деталізації номінації, симетрії між формою і змістом та тенденції економії мовних засобів, синкретизму семантики номінації, асиметрії її форми та змісту. Висвітлено вияви тенденції деталізації семантики номінації, відображеної у функціонуванні складених найменувань, для яких характерна аналітична форма вираження. Проаналізовано парадигматичні, епідигматичні і синтагматичні відношення груп складених найменувань на позначення різних напрямів моди.

З’ясовано, що активізацію понять моди в когнітивній і мовній свідомості сучасних українців спричинено істотними змінами в житті суспільства, широкими можливостями задоволення різних смаків людей щодо їхньої зовнішності, вбрання. З огляду на активне розроблення в сучасній українській мові понять моди, стилю життя, дизайну, догляду людини за зовнішністю і здоров’ям, пов’язаних із ними сфер виробництва і послуг населенню, формується розгалужена шкала номінацій, що виражають різні аспекти й ознаки цих понять.


Keywords


мовна динаміка; неологія; тенденції розвитку мови; тенденція деталізації; епідигматика; синтагматика; парадигматика; складені номінації

References


Блинова О. И. Термин и его мотивированность / О. И. Блинова // Терминология и культура речи : сб. научн. трудов. – М., 1981. – С. 28–37.

К. Гутшмидт Общие тенденции и специфические формы их представления в современных славянских языках / К. Гутшмидт // Jazykovedný časopis. – 1998. – № 49/1–2. – S. 15–26.

Даниленко В. П. О терминологическом словообразовании / В. П. Даниленко // Вопросы языкознания. – 1973. – № 4. – С. 62–67.

Карпіловська Є. А. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій / Є. А. Карпіловська // Українська мова. – 2007. – № 4. – C. 3–15.

Клименко Н. Ф. Аглютинативність в українському словотворенні / Н. Ф. Клименко // Українське мовознавство. – 1990. – № 17. – С. 96–104.

Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Косериу Э. Синхрония, диахрония и история (Проблема языкового изменения) / Э. Косериу ; [пер. с исп. И. А. Мельчука]. – М. : УРСС, 2001. – 206 с.

Нещименко Г. П. Языковая экономия как импульс динамики номинационной системы / Г. П. Нещименко // Słowotwórstwo/Nominacja. [red. nauk. I. Ohnheise]. – Innsbruck : Univ. Innsbruck, Opole : Uniw. Opolski, 2003. – С. 288–306.

Kořensky J. Metodologické problémy zkoumání promĕn současných slovanských jazyků / J. Kořensky // Jazykovedný časopis. – 1998. – № 49/1–2. – S. 27–33.

Ohnheiser I. Цель и концепция тома / I. Ohnheiser // Słowotwórstwo/Nominacja / [red. nauk. I. Ohnheiser]. – Innsbruck : Univ. Innsbruck, Opole : Uniw. Opolski, 2003. – С. 17–26.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language