КОСМОГОНІЧНА КОНЦЕПТОСИСТЕМА В ПОЕЗІЇ ЯКОВА САВЧЕНКА

Дмитро ЧИСТЯК

Abstract


У статті здійснене моделювання вербалізації космогонічної картини світу в поетичних текстах видатного українського письменника Якова Савченка в контексті концептуальної картини світу в мові українських поетів-символістів. Поетичним текстам Я. Савченка властиві специфічні риси міфопоетичної космології, що відрізняють її від космологічного світобачення авторів інших символістських текстів. Це передусім негативна естимація СОНЦЯ, а також НЕБА. Структурування КОСМОСУ здійснено за допомогою серії концептуальних опозицій: СВІТЛО–ТЕМРЯВА, ПОЧАТОК–КІНЕЦЬ, ВЕРХ–НИЗ, МИТЬ–ДОБА. ВЕРХ і НИЗ набувають не тільки міфологічного, а й теріоморфного втілення: БІЛИЙ ПТАХ – в опозиції до ЗМІЯ, ЧОРНОГО ЗВІРА, СФІНКСА-КІСТЯКА. Докладно вербалізований НИЖНІЙ СВІТ, репрезентований концептами МОРЕ, ОКЕАН, БЕЗОДНЯ. Серед центральних концептів авторського часопростору – СВІТОВЕ ДЕРЕВО, ВІЧНІСТЬ. Динаміку, акціональність космології (що наближають її до космогонічних та апокаліптичних мотивів) утілюють ВОГОНЬ, ВОГНЯНА КОЛІСНИЦЯ, НЕБЕСНА БИТВА. Перспективним постає компаративне дослідження міфопоетичних картин світу українських письменників-символістів із подальшим зіставленням одержаних результатів із національними традиціями інших народів цього ж мистецького напряму, зокрема концептосистеми бельгійського символізму, адже основи для такого дослідження закладені нами в попередніх наукових розвідках. 


Keywords


символ, символізм, космогонія, концептосистема, міф, міфологічна універсалія, архетип, міфосвіт, текст

References


Чистяк Д. О. Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту: навчальний посібник / Д. О. Чистяк. – К. : Журнал «Радуга», 2015. – 138 с.

Чистяк Д. Міфопоетична картина світу в бельгійському символізмі: монографія / Д. Чистяк. – К. : Журнал «Радуга», 2016. – 272 с.

Славутич Яр. Модерна українська поезія / Яр Славутич. – Філадельфія : Америка, 1950. – 71 с.

Рибчинська З. Символ як «текстова стратегія»: поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків «Музаґету» / З. Рибчинська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – Вип. 44. – С. 276–287.

Савченко Я. Поезії. Книжка перша / Я. Савченко. – Житомир : Друкарня Робітник, 1918. – 100 с.

Арефьева Н. Г. Древнегреческие мифопоэтические традиции в литературе русского модерна (Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов) / Н.Г. Арефьева. – Астрахань : Астраханский гос. ун-т, 2007. – 270 с.

Ханзен-Лёве А. А. Русский символизм: система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм начала века. Космическая символика / А. А. Ханзен-Лёве. – СПб. : Академический проект, 2003. – 816 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language