ДУХОВНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ

Ірина САВЧЕНКО

Abstract


У статті з’ясовано духовну сутність мови й мислення, описано наслідки неправильного сприйняття й реалізації сказаного, руйнівну дію слів і думок із негативною семантикою на людину та позитивний вплив одухотвореного слова на неї. Описано природу внутрішнього спілкування, зазначено умови сприйняття голосу своєї інтуїції, названо вербальні причини внутрішніх та зовнішніх воєн, непорозумінь.

Запропоновано також збірний образ мовця, який може змінити своє життя, життя своєї родини, держави; названо і схарактеризовано основні риси такого мовця. Він повинен: 1) мати бажання спілкуватися; 2) спілкуватися з любовю й повагою до співрозмовника; 3) уникати включення в негативну програму інших людей; 4) позбутися авторитаризму, неправильного сприйняття сказаного; 5) не лицемірити й не маніпулювати; 6) вірити в силу слова й думки; 7) виконувати миротворчу роль.


Keywords


мовець, слухач, спосіб мислення, взаєморозуміння через слово, внутрішній голос, духовні основи спілкування

References


Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту : пер. І. Огієнка. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2002. – 1159 с.

Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влияние на духовное развитие человечества / В. фон Гумбольдт // Избр. труды по языкознанию. – М., 1984. – С. 46–53.

Даценко Л. Путін – це Гітлер і Сталін в десятому ступені… / Л. Даценко // Нова молодь Черкащини : тижневик. – Спецвипуск 30 серпня 2014. – С. 1.

Максимович М. А. Начатки русской филологии / М. А. Максимович // Собрание починений : в 3-х т. – К., 1876–1880. – Т. 3. – С. 25–155.

Некрасов А. А. Живые мысли / А. Некрасов. – М. : Амрита – Русь, 2006. – 608 с.

Песталоцци И. Г. Лебединая песня / И. Г. Песталоцци // Избранные педагогические сочинени : в 2 т. / под. ред. В. А. Ротенберг, В. М. Кларина. – М. : Педагогика, 1981. – Т. 1. – С. 208–400.

Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Харьков : Мирный труд, 1913. – 196 с.

Сербский Н. Мысли о добре и зле / Н. Сербский. – Минск : Свято-Елисаветинский монастырь, 2004. – 256 с.

Фаріон І. Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст. – 2-ге вид. / І. Фаріон. – Львів : В-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – 212 с.

Флоренский П. А. Строение слова / П. А. Флоренский // Флоренский П. А. Т. 2. У водоразделов мысли / П. А. Флоренский. – М. : Изд-во “Правда”, 1990. – С. 232–252.

Эмото М. Послания воды: Тайные коды кристаллов льда : пер. с англ. / Масару Эмото. – М. : София, 2006. – 96 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language