МОВНІ СТЕРЕОТИПИ РАДЯНСЬКИХ ЗМІ, ЇХНЯ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛЬНОЇ ПРЕСИ УРСР 1950–1980 РР.)

Юрій КОЛІСНИК

Abstract


На прикладі журнальної преси УРСР досліджено вплив комуністичної лексики на формування свідомості радянських громадян, показано роль ЗМІ у вихованні “нової людини”. Дієвим засобом у цьому був лінгвогіпноз, суть якого – у перманентному повторенні усталених фраз, висловів, які стереотипізували й уніфікували мислення громадян. Вирішення поставлених ідеологічних завдань досягали через пресу, яка допомагала програмувати поведінку громадян, насаджувала суспільству усталену систему цінностей, моральних імперативів та ідеалів.

До методів, котрими послуговувалися ЗМІ, належали логічні, психологічні, дезінформаційні. Значну роль у зомбуванні мас відігравала новомова, котра сприяла впровадженню тоталітарної ідеології.

Виховання в громадян морально-етичних норм поведінки слугувало ефективною стратегією державного управління, дієвим засобом перетворення індивіда на “гвинтик” комуністичної системи, усувало здатність до критичного аналізу. Перебуваючи в інформаційному полоні, особистість мимоволі виконувала запрограмовані дії. У такий спосіб регулювали перебіг соціально-економічних, політико-ідеологічних та культурно-духовних процесів, зокрема здійснювали зросійщення, денаціоналізацію, знищували національну пам’ять.


Keywords


марксистсько-ленінська ідеологія, комуністична доктрина, радянська преса, інформаційний простір, новомова, мовні стереотипи, мовні штампи, ідеологічна лексика, маніпулювання суспільною свідомістю

References


Вовк А. Політичний міт / Анна Вовк // www.ji.lviv.ua/n30texts/vovk.htm. – 2016. – 9 лип.

Герман І. Мовностилістичні особливості періодичної преси Запоріжжя 20-х років: основні шляхи вдосконалення літературних норм та стилю / Ірина Герман // http://journlib.univ.kiev.ua /index.php?act=article&article=1052. – 2017. – 27 серп.

Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием / Сергей Кара-Мурза // www.kara-murza.ru/books/manipul /manipul49.htm#hdr_72. – 2016. – 1 лип.

Оруэлл Д. 1984 / Джордж Оруэлл // http://lib.canmos.ru/getfile.php?file=1247. – 2015. – 31 авг.

Потятиник Б. Тоталітарна журналістика: Текст лекцій / Борис Потятиник. – Львів : Ред.-вид. відділ, 1991. – 80 с.

Робеспьер М. Речь о свободе печати, произнесенная в Якобинском клубе 11 мая 1794 года и повторенная в Национальном собрании 22 августа того же года / Максимильен Робеспьер. – М. : Изд. В. М. Саблина. 1906. – 16 с.

Федик Ольга. Мова як духовний адекват світу (дійсності) / Ольга Федик. – Львів : Місіонер, 2000. – 300 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language