НАЗВИ КАРТОПЛІ В ГОВІРКАХ СЕРЕДНЬОНАДБУЗЬКОГО АРЕАЛУ

Світлана ПОЛІЩУК

Abstract


У статті введено до наукового обігу та здійснено лексико-семантичний аналіз 210 назв картоплі (Solanum tuberosum L.), її частин і сортів, зафіксованих у говірках середньонадбузького ареалу. До уваги взято слова, фонетичні варіанти слів, словосполучення, прийменниково-іменникові сполуки й порівняльні конструкції. Джерелами фактичного матеріалу послугували польові записи живого мовлення, здійснені в 74 населених пунктах Середнього Надбужжя (розташованих на заході Кіровоградської обл., північному заході Миколаївської обл., північному сході Одеської обл. та південному сході Вінницької обл.) впродовж 2013–2016 рр.

Заналізовані говіркові назви тісно пов’язані з літературними відповідниками, хоч мають низку лексико-семантичних і фонетичних відмінностей. Указівка на просторове поширення описаних найменувань свідчить про активну взаємодію обстежених говірок.

Стаття розширює емпіричну базу української діалектології, поповнює характеристику східноподільських говірок подільського говору південно-західного наріччя та західностепових говірок степового говору південно-східного наріччя української мови.


Keywords


лексема, семема, картопля, сорт, говір, говірка, середньонадбузький ареал, Середнє Надбужжя

References


АУМ – Атлас української мови: у 3 т. – К. : Наук. думка, 1984 – 2001. – Т. 1 – 3.

СУГО – Словник українських говорів Одещини / [редкол.: О. І. Бондар (гол. ред.), Л. І. Хаценко (заст. гол. ред.), Т. Ю. Ковалевська, А. П. Романченко та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2011. – 224 с.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: в 7 т. / За ред. О. С. Мельничука. – К. : Наукова думка, 1982 – 2012. – Т. 1–6.

СУМ – Словник української мови: в 11 т. / За ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. 1–11.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 
Archive
2015 20  
2016 21  
2017 22-23  
2018 24-25  
2019 26 27

User

Information

Journal Content

Browse

Language