Browse Title Index


 
 
No 20 (2015) УСКЛАДНЕНІ ФОРМИ ПРОСТОГО ДІЄСЛІВНОГО ПРИСУДКА В СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРКАХ Abstract   PDF (Українська)
Г. І. Мартинова
 
No 20 (2015) ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ТИПОЛОГІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Р. О. Христіанінова
 
No 20 (2015) ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ НЕОФІЦІЙНОЇ АНТРОПОНІМІЇ ВІННИЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
В. А. Павлюк
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ФРАЗЕМІКА В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДТВОРЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ РИС УКРАЇНЦІВ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Федорівна ВЕНЖИНОВИЧ
 
No 20 (2015) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК МЕНТАЛЬНО-КОГНІТИВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ПОРТРЕТА ЖІНКИ Abstract   PDF (Українська)
З. С. Шевчук
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ НОРМИ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Василівна ХАРЧЕНКО
 
No 20 (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИХ ПРИДІЄСЛІВНИХ АКТАНТІВ Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Лахно
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ У СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРКАХ Abstract   PDF (Українська)
Ганна Іванівна МАРТИНОВА
 
126 - 133 of 133 Items << < 1 2 3 4 5 6 


Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25
2019 26  

User

Information

Journal Content

Browse

Language