Browse Title Index


 
 
No 20 (2015) СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ПРИТЧ Abstract   PDF (Українська)
М. В. Заполовський
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Петрівна ЮЛДАШЕВА
 
No 20 (2015) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ РІЗНОВИДИ ХІАЗМУ (на матеріалі українських паремій) Abstract   PDF (Українська)
Л. І. Лонська
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ-ОПОВІДІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (на матеріалі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області) Abstract   PDF (Українська)
Олена ЮСІКОВА
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ТЕМПОРАЛЬНА КОНОТАЦІЯ ЯК ЧИННИК УТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛОВЕСНИХ ОБРАЗІВ ЧАСУ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Алла Іванівна БОНДАРЕНКО
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ТЕНДЕНЦІЇ УСТАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
Алла Анатоліївна ТАРАН
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ БАГАТОМОВНОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Abstract   PDF (Українська)
Юлія Сергіївна ДЕВ’ЯТКО
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ТЕРМІНИ З НОВИМИ МІЖНАРОДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ (КІБЕР-, НЕО-, ЄВРО-) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙМОВІ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Миколаївна КОЧАН
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ТОЛЕРАНТНІСТЬ / ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ У СУСПІЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ ЧЕРКАЩАН (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 2013–2014 РР.) Abstract   PDF (Українська)
Лариса Віталіївна КОРНОВЕНКО
 
No 20 (2015) УСКЛАДНЕНІ ФОРМИ ПРОСТОГО ДІЄСЛІВНОГО ПРИСУДКА В СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРКАХ Abstract   PDF (Українська)
Г. І. Мартинова
 
No 20 (2015) ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ТИПОЛОГІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Р. О. Христіанінова
 
No 20 (2015) ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ НЕОФІЦІЙНОЇ АНТРОПОНІМІЇ ВІННИЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
В. А. Павлюк
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ФРАЗЕМІКА В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДТВОРЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ РИС УКРАЇНЦІВ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Федорівна ВЕНЖИНОВИЧ
 
No 20 (2015) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК МЕНТАЛЬНО-КОГНІТИВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ПОРТРЕТА ЖІНКИ Abstract   PDF (Українська)
З. С. Шевчук
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ НОРМИ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Василівна ХАРЧЕНКО
 
No 20 (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИХ ПРИДІЄСЛІВНИХ АКТАНТІВ Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Лахно
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ У СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРКАХ Abstract   PDF (Українська)
Ганна Іванівна МАРТИНОВА
 
101 - 117 of 117 Items << < 1 2 3 4 5 
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language