Browse Title Index


 
 
No 20 (2015) ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЭМЫ «ДЕМОН» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА Abstract   PDF (Українська)
Л. В. Корновенко
 
No 20 (2015) РІЗНОРАНГОВИЙ СИНКРЕТИЗМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПІДРЯДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ Abstract   PDF (Українська)
Л. В. Шитик
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник РАДЯНСЬКА НОВОМОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІСТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН (НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛЬНОЇ ПРЕСИ УРСР 1950–1980 РР.) Abstract   PDF (Українська)
Юрій Вікторович КОЛІСНИК
 
No 20 (2015) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАПОЇВ У СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Abstract
М. О. Волошинова
 
No 20 (2015) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАПОЇВ У СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Abstract   PDF (Українська)
М. О. Волошинова
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN РОБОТА НАД УКЛАДАННЯМ ХРЕСТОМАТІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК ДОНЕЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
Наталія КЛИМЕНКО
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСЕМ ІЗ ПЕРЕНОСНИМ ЗНАЧЕННЯМ ДЛЯ НОМІНУВАННЯ НЕГАТИВНИХ ДІЙ І ПРОЦЕСІВ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ) Abstract   PDF (Українська)
Юлія Володимирівна КАЛУЖИНСЬКА
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN РОЛЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В ОНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ Abstract   PDF (Українська)
Алла ТАРАН
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник СЕМАНТИЧНЕ УЗГОДЖЕННЯ В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ НА РІВНІ ПЕРИФЕРІЇ ДЕНОТАТИВНО-СИГНІФІКАТИВНОГО МАКРОКОМПОНЕНТА Abstract   PDF (Українська)
Зоя Миколаївна ДЕНИСЕНКО
 
No 20 (2015) СЕМАНТИЧНИЙ СПЕКТР ВИДУ: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ І СЕРЕДОВИЩА У СФЕРІ ВИДОВИХ ЗНАЧЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
М. І. Калько
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник СИНКРЕТИЗМ СПОСОБІВ ПЕРЕДАВАННЯ ЧУЖОЇ МОВИ В ІДІОСТИЛІ СТЕПАНА ПРОЦЮКА Abstract   PDF (Українська)
Людмила Володимирівна ШИТИК
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник СИНОНІМІЯ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Василівна ХАРЧЕНКО
 
No 20 (2015) СИНТАКСИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДИКТОРСЬКИХ ПІДВОДОК У РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕЛЕНОВИНАХ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Цапок
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник СИНТАКСИЧНО НЕЧЛЕНОВАНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ: УСТАЛЕНІСТЬ ТЕРМІНА, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Марія Іванівна ЛИЧУК
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN СЛОВНИК ГОВІРКИ С. ЖУРАВКА ШПОЛЯНСЬКОГО Р-НУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ. Abstract   PDF (Українська)
Тетяна ЩЕРБИНА
 
No 20 (2015) СЛОВОТВІРНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ТЕРМІНОГНІЗДА ЯК ВИЯВ СИСТЕМНОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ Й ВИБОРЧИХ ПРОЦЕДУР АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Abstract   PDF (Українська)
О. А. Старченко
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник СЛОВОТВІРНІ ТИПИ ОЙКОНІМІВ-ПЛЮРАТИВІВ ЧЕРКАЩИНИ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Іванівна ЛОНСЬКА
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник СЛОВОТВІРНА ПАРАДИГМАТИКА ВІДЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТНИХ ДІЄСЛІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ЗВУКОВОГО ВИЯВУ РІДИНИ Abstract   PDF (Українська)
Оксана Павлівна КУШЛИК
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛЬСКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ) Abstract   PDF (Українська)
Эльнара Фахраддин гызы АБДУЛГАЛИМОВА
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІСТІВ ПРЕДИКАТИВНИХ ЧАСТИН У СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ Abstract   PDF (Українська)
Раїса Олександрівна ХРИСТІАНІНОВА
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN СПЕЦИФІКА ІНТЕРФЕРЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКИХ ГОВІРКАХ Abstract   PDF (Українська)
Марина ДЕЛЮСТО
 
No 20 (2015) СПОЛУЧНИКОВА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
М. П. Баган
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДАЛЬНОСТИ ИСТИННОСТИ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Николаевна КУЛЕШОВА
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ МАНЕРЫ Л. ГУМИЛЕВА Abstract   PDF (Українська)
Валентина Павловна МУСИЕНКО
 
No 20 (2015) СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ПРИТЧ Abstract
М. В. Заполовський
 
76 - 100 of 117 Items << < 1 2 3 4 5 > >> 
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language