Browse Title Index


 
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник МЕХАНІЗМ ПРОПОЗИЦІЙНО-ДИКТУМНОЇ МОТИВАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІДІМЕННИКОВИХ ДІЄСЛІВ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
Галина Василівна КОЧЕРГА
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КВАЛІТАТИВНОСТІ У ДВОСКЛАДНОМУ БУТТЄВОМУ РЕЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Іванівна ЛОНСЬКА
 
No 20 (2015) МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОРАДИ В АНГЛІЙСЬКИХ ЛИЦАРСЬКИХ РОМАНАХ XII–XV СТ. Abstract   PDF (Українська)
І. Я. Гродський
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN МОВНІ СТЕРЕОТИПИ РАДЯНСЬКИХ ЗМІ, ЇХНЯ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛЬНОЇ ПРЕСИ УРСР 1950–1980 РР.) Abstract   PDF (Українська)
Юрій КОЛІСНИК
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN МОВНА СИТУАЦІЯ В СТОЛИЦІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
Наталя МАТВЕЄВА
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN МОРФОНОЛОГІЯ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД ВЕРБАТИВІВ ІЗ ЧЛЕНОВАНОЮ ВЕРШИНОЮ НА ГРУПУ ПРИГОЛОСНИХ Abstract   PDF (Українська)
Інна ДЕМЕШКО
 
No 20 (2015) МОТИВАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕНТОМОНІМІВ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ Adj+N Abstract   PDF (Українська)
О. В. Коновалова
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник НАЗВИ ДЕТАЛЕЙ І ЧАСТИН ГУЖОВОГО ТРАНСПОРТУ В ГОВІРКАХ ЧЕРКАЩИНИ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Василівна ЩЕРБИНА, Сергій Євстахійович ХАЛУПІНСЬКИЙ
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN НАЗВИ КАРТОПЛІ В ГОВІРКАХ СЕРЕДНЬОНАДБУЗЬКОГО АРЕАЛУ Abstract   PDF (Українська)
Світлана ПОЛІЩУК
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN НАЗВИ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ Abstract   PDF (Українська)
Оксана ЧАГАН
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник НАРОДНІ НАЗВИ НЕГАТИВНОГО РЕЛЬЄФУ (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРОК ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ЧЕРКАЩИНИ) Abstract   PDF (Українська)
Ірина Володимирівна ПУСТОВІТ
 
No 20 (2015) НЕОФІЦІЙНІ ОСОБОВІ НАЙМЕНУВАННЯ В ГОВІРЦІ СЕЛА ЖУРАВКА ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Щербина
 
No 20 (2015) НОВІ СКЛАДЕНІ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
А. А. Таран
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ОБРЯДОТЕРМІНИ ПІСЛЯВЕСІЛЬНОГО ЕТАПУ В БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Олександрівна РУСНАК, Юлія Маноліївна РУСНАК
 
No 20 (2015) ОРОНІМИ В ОНІМНОМУ ПРОСТОРІ ЧЕРКАЩИНИ Abstract   PDF (Українська)
З. М. Денисенко
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНИЦ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА ИЗВИНЕНИЯ В ЭПИСТОЛЯРНОМ ЖАНРЕ Abstract   PDF (Українська)
Светлана Владимировна ЦЮРА
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ЗАЙМЕННИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI–XVII СТОЛІТЬ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГРАМАТИК) Abstract   PDF (Українська)
Оксана Богданівна ШПИТЬ
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ПЕРЕПИТУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСАХ Abstract   PDF (Українська)
Антоніна АРТЕМЕНКО
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ В АРЕАЛІ СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРОК (у світлі діалектного тексту) Abstract   PDF (Українська)
Ганна МАРТИНОВА
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ПОРIВНЯННЯ ДIЄСЛIВНИХ КАТЕГОРIЙ У СУЧАСНIЙ УКРАЇНСЬКIЙ І ХОРВАТСЬКIЙ МОВАХ Abstract   PDF (Українська)
Оксана ТИМКО-ДІТКО
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ПРІЗВИЩЕВІ НАЗВИ В АНТРОПОНІМІЇ С. ХМІЛЬНА КАНІВСЬКОГО Р-НУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ. Abstract   PDF (Українська)
Зоя ДЕНИСЕНКО
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ПРІЗВИЩЕВА СИСТЕМА ГОВІРКИ С. ЖУРАВКА ШПОЛЯНСЬКОГО Р-НУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ. Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Василівна ЩЕРБИНА
 
No 20 (2015) ПРЕДИКАТНО-АРГУМЕНТНА МОТИВАЦІЯ ВІДДІЄСЛІВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Abstract   PDF (Українська)
Г. А. Ярмоленко
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ ПАРЕМІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ Abstract   PDF (Українська)
Валентина КАЛЬКО
 
No 20 (2015) ПСЕВДОЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ НОМИНАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА Abstract   PDF (Українська)
Е. А. Селиванова
 
51 - 75 of 117 Items << < 1 2 3 4 5 > >> 
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language