Browse Title Index


 
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ДУХОВНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Ірина САВЧЕНКО
 
No 20 (2015) ЕКСПЛІЦИТНО ВИРАЖЕНА ОЦІНКА В КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ Abstract   PDF (Українська)
Л. О. Овсієнко
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ЖАНРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Борисівна Шило
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ЗАЙМЕННИКИ ПРИКМЕТНИКОВОГО ТИПУ ВІДМІНЮВАННЯ В СХІДНОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТНОГО ТЕКСТУ Abstract   PDF (Українська)
Ігор СИМОНЕНКО
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В НАУКОВИХ ТЕКСТАХ Abstract   PDF (Українська)
Галина Миколаївна ДЯДЮРА, Дарина Михайлівна КОЛЕСНИК
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТЕРМІНА «ЧЛЕН РЕЧЕННЯ» Abstract   PDF (Українська)
Ніна Федорівна ГРОЗЯН
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ЗНАЧЕННЄВИЙ СИНКРЕТИЗМ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Володимирівна ШИТИК
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОЙ РЕЧИ УКРАИНЫ (ЛЕКСИКА) Abstract   PDF (Українська)
Мария Алексеевна ШВЕДОВА
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ИНТЕРТЕКСТ КАК КЛЮЧ ЭНИГМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА КРОССВОРДА Abstract   PDF (Українська)
Елена Александровна СЕЛИВАНОВА
 
No 20 (2015) ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ДИАЛОГ АВТОРА С НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ Abstract   PDF (Українська)
В. П. Мусиенко, Кьонгок Чу
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІТОНІМІВ-КОМПОЗИТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Володимирівна КАЛЬКО
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦІННИХ ТАКТИК ЯК КОМПОНЕНТІВ АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі п’єс О. Уайльда) Abstract   PDF (Українська)
Світлана ЦЮРА
 
No 20 (2015) КОМУНІКАТИВНА ІНТЕНЦІЯ ЯК МІЖРІВНЕВА ЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ Abstract   PDF (Українська)
С. Т. Шабат-Савка
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник КОМУНІКЕМИ-СЛЕНГІЗМИ В УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Федір Євгенович ПРИЛИПКО
 
No 20 (2015) КОНЦЕПТ «ЖІНКА» В СУЧАСНІЙ ЧОЛОВІЧІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ІДІОЛЕКТНИХ ПОРІВНЯНЬ) Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Вороніна
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА ТВОРУ ЯК ЧИННИК ІМПЛІКАЦІЇ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ І. БАГРЯНОГО) Abstract   PDF (Українська)
Роман ПИКАЛЮК
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник КОРЕЛЯТИВНА АСИМЕТРІЯ ПОЛІСЕМІЧНИХ СТРУКТУР ВИДОВИХ ПАРТНЕРІВ Abstract   PDF (Українська)
Микола Іванович КАЛЬКО
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN КОСМОГОНІЧНА КОНЦЕПТОСИСТЕМА В ПОЕЗІЇ ЯКОВА САВЧЕНКА Abstract   PDF (Українська)
Дмитро ЧИСТЯК
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN КУШНІРСЬКА ЛЕКСИКА В ГОВІРКАХ ТИСМЕНИЧЧИНИ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, НОМІНАТИВНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТИ Abstract   PDF (Українська)
Михайло БІГУСЯК
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Олена СЕЛІВАНОВА
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СКЛАДНИКИ КОМУНІКАТІВ У РОЗМОВНИКАХ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Павлівна БИБИК
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ НАЗВ ПРЯДИЛЬНИХ РОСЛИН І ПРОЦЕСІВ ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРЯДІННЯ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Анатоліївна ЖУГАН
 
No 20 (2015) ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА «ПОЖЕЛАНИЕ» В АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ, УКРАИНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ Abstract   PDF (Українська)
О. С. Шлапаков
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ЛОГОЕПІСТЕМНА МОДАЛЬНІСТЬ СЛОВООБРАЗІВ ЧАСУ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Алла Іванівна БОНДАРЕНКО
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник МЕТАФОРИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ДОМЕНІВ ДИКА ТВАРИНА → ЛЮДИНА В УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Володимирівна КАЛЬКО
 
26 - 50 of 117 Items << < 1 2 3 4 5 > >> 
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language