Browse Title Index


 
 
No 20 (2015) DAS PROBLEM DER KLASSIFIKATION DER WORTKREUZUNGEN (am Material der politischen Publizistik) Abstract   PDF (Українська)
А. G. Golodov
 
No 20 (2015) FORMATION STAGES OF UKRAINIAN SUFFIX SUBSYSTEM IN THE CONTEXT OF THE WORLD LANGUAGE PICTURE EVOLUTION Abstract   PDF (Українська)
H. V. Kocherha
 
No 20 (2015) SPEECH INTERACTION IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION Abstract   PDF (Українська)
I. M. Derik
 
No 20 (2015) VISUAL NARRATIVE IN TRANSLATING THE LITERARY TEXT OF ROMANTIC PROSE Abstract   PDF (Українська)
І. І. Mogiley
 
No 20 (2015) АСОЦІАТИВНО-ТЕРМІНАЛЬНА МОТИВАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ РИБ Abstract   PDF (Українська)
В. В. Калько
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОДАЛЬНОСТІ З ІНШИМИ РІВНЯМИ СИНТАКСИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Наталя Петрівна РУДЕНКО
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОРОСЛИМИ: НЕЙРОКОГНІТИВНИЙ РАКУРС Abstract   PDF (Українська)
Світлана Анатоліївна ЖАБОТИНСЬКА, Євгеній Ігорович ПЛАХОТНЮК
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ВОЛИНСЬКІ ТА ПОДІЛЬСЬКІ ФОНЕТИЧНІ РИСИ В СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОМУ АРЕАЛІ (у світлі діалектного тексту) Abstract   PDF (Українська)
Ганна Іванівна МАРТИНОВА
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЛЕКСИКОНІ Abstract   PDF (Українська)
Алла Анатоліївна ТАРАН
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ДІЄСЛІВНА МОРФОЛОГІЗАЦІЯ ПРИСЛІВНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Анатоліївна МЕЛЬНИК
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ДІЄСЛІВНА МОРФОЛОГІЗАЦІЯ ПРИСЛІВНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Анатоліївна МЕЛЬНИК
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ДІЄСЛОВА-АКТИВІТИВИ В РАКУРСІ АКЦІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА Abstract   PDF (Українська)
Микола Іванович КАЛЬКО
 
No 20 (2015) ДВОЇНА СХІДНОСЛОВ’ЯНСКИХ ІМЕННИКІВ: ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
Т. І. Приступа
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ XVI–XVII СТ. Abstract   PDF (Українська)
Світлана Павлівна ГРИЦЕНКО
 
No 20 (2015) ЕКСПЛІЦИТНО ВИРАЖЕНА ОЦІНКА В КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ Abstract   PDF (Українська)
Л. О. Овсієнко
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ЖАНРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Abstract   PDF (Українська)
Світлана Борисівна Шило
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В НАУКОВИХ ТЕКСТАХ Abstract   PDF (Українська)
Галина Миколаївна ДЯДЮРА, Дарина Михайлівна КОЛЕСНИК
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТЕРМІНА «ЧЛЕН РЕЧЕННЯ» Abstract   PDF (Українська)
Ніна Федорівна ГРОЗЯН
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ЗНАЧЕННЄВИЙ СИНКРЕТИЗМ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Володимирівна ШИТИК
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОЙ РЕЧИ УКРАИНЫ (ЛЕКСИКА) Abstract   PDF (Українська)
Мария Алексеевна ШВЕДОВА
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ИНТЕРТЕКСТ КАК КЛЮЧ ЭНИГМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА КРОССВОРДА Abstract   PDF (Українська)
Елена Александровна СЕЛИВАНОВА
 
No 20 (2015) ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ДИАЛОГ АВТОРА С НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ Abstract   PDF (Українська)
В. П. Мусиенко, Кьонгок Чу
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІТОНІМІВ-КОМПОЗИТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
Валентина Володимирівна КАЛЬКО
 
No 20 (2015) КОМУНІКАТИВНА ІНТЕНЦІЯ ЯК МІЖРІВНЕВА ЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ Abstract   PDF (Українська)
С. Т. Шабат-Савка
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник КОМУНІКЕМИ-СЛЕНГІЗМИ В УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Федір Євгенович ПРИЛИПКО
 
1 - 25 of 84 Items 1 2 3 4 > >> 
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23

User

Information

Journal Content

Browse

Language