Browse Title Index


 
 
No 20 (2015) DAS PROBLEM DER KLASSIFIKATION DER WORTKREUZUNGEN (am Material der politischen Publizistik) Abstract   PDF (Українська)
А. G. Golodov
 
No 20 (2015) FORMATION STAGES OF UKRAINIAN SUFFIX SUBSYSTEM IN THE CONTEXT OF THE WORLD LANGUAGE PICTURE EVOLUTION Abstract   PDF (Українська)
H. V. Kocherha
 
No 20 (2015) SPEECH INTERACTION IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION Abstract   PDF (Українська)
I. M. Derik
 
No 20 (2015) VISUAL NARRATIVE IN TRANSLATING THE LITERARY TEXT OF ROMANTIC PROSE Abstract   PDF (Українська)
І. І. Mogiley
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ В РЕЄСТРІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО 1756 РОКУ Abstract   PDF (Українська)
Іван ДЗИРА
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ІНВАРІАНТНА МОДЕЛЬ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ Abstract   PDF (Українська)
Яна ЛИТВИНЕНКО
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДАРИ КОРНІЙ «ГОНИХМАРНИК») Abstract   PDF (Українська)
Ольга БОЙКО
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN АКТИВІЗАЦІЯ ВАРІАНТНИХ ФОРМ СЛОВОЗМІНИ ІМЕННИКІВ ТА ЧИСЛІВНИКІВ У СУЧАСНОМУ ТЕЛЕМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ Abstract   PDF (Українська)
Олена ЗАЙЦЕВА
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN АНТРОПОНІМИ В СКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ: ЛІНГВОСТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Людмила ЛОНСЬКА
 
No 20 (2015) АСОЦІАТИВНО-ТЕРМІНАЛЬНА МОТИВАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ РИБ Abstract   PDF (Українська)
В. В. Калько
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN АСПЕКТУАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЄСЛІВНОГО ІМЕННИКА ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ДІЇ Abstract   PDF (Українська)
Олена ПЧЕЛІНЦЕВА
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОДАЛЬНОСТІ З ІНШИМИ РІВНЯМИ СИНТАКСИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Наталя Петрівна РУДЕНКО
 
No 21 (2016): Мовознавчий вісник ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОРОСЛИМИ: НЕЙРОКОГНІТИВНИЙ РАКУРС Abstract   PDF (Українська)
Світлана Анатоліївна ЖАБОТИНСЬКА, Євгеній Ігорович ПЛАХОТНЮК
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ВНУТРІШНЬОРАНГОВИЙ РІЗНОКАТЕГОРІЙНИЙ СИНКРЕТИЗМ СКЛАДНИХ СПОЛУЧНИКОВИХ РЕЧЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Людмила ШИТИК
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ВОЛИНСЬКІ ТА ПОДІЛЬСЬКІ ФОНЕТИЧНІ РИСИ В СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОМУ АРЕАЛІ (у світлі діалектного тексту) Abstract   PDF (Українська)
Ганна Іванівна МАРТИНОВА
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЛЕКСИКОНІ Abstract   PDF (Українська)
Алла Анатоліївна ТАРАН
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ДІЄСЛІВНА МОРФОЛОГІЗАЦІЯ ПРИСЛІВНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Анатоліївна МЕЛЬНИК
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ДІЄСЛІВНА МОРФОЛОГІЗАЦІЯ ПРИСЛІВНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Анатоліївна МЕЛЬНИК
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ДІЄСЛІВНА СТИЛІЗАЦІЯ ТОТАЛЬНО-ЧАСОВИХ РЕЛЯЦІЙ У КОНТЕКСТІ АСПЕКТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Микола КАЛЬКО
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ДІЄСЛОВА-АКТИВІТИВИ В РАКУРСІ АКЦІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА Abstract   PDF (Українська)
Микола Іванович КАЛЬКО
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ДІАЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ІСТОРИЧНИХ ТВОРІВ А. КАЩЕНКА Abstract   PDF (Українська)
Юлія ДРАГАН
 
No 20 (2015) ДВОЇНА СХІДНОСЛОВ’ЯНСКИХ ІМЕННИКІВ: ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
Т. І. Приступа
 
No 22-23 (2017): Мовознавчий вісник ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ XVI–XVII СТ. Abstract   PDF (Українська)
Світлана Павлівна ГРИЦЕНКО
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ: ТРАДИЦІЙНИЙ ВИМІР Abstract   PDF (Українська)
Ніна ГРОЗЯН
 
No 24-25 (2018): LINGUISTIC BULLETIN ДУПЛЕКСИВ У ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІЙ ТА СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Раїса ХРИСТІАНІНОВА
 
1 - 25 of 117 Items 1 2 3 4 5 > >> 
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language