РАДЯНСЬКА НОВОМОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІСТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН (НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛЬНОЇ ПРЕСИ УРСР 1950–1980 РР.)

Юрій Вікторович КОЛІСНИК

Abstract


У статті досліджено вплив журнальної періодики на свідомість громадян, показано роль преси у формуванні “нової людини, відданої справі Леніна, Комуністичної партії”. Дієвим засобом у цьому була прихована маніпуляція. Здійснювали її через програмування поведінки, насаджування суспільству регламентованої системи цінностей, моральних імперативів та ідеалів. Політичну стратегію КПРС реалізовувала, зокрема, через пресу. Журналіст часто був заручником партійної ідеології, тобто несвідомим маніпулятором.

До методів, якими широко послуговувалися ЗМІ, належали логічні, психологічні, дезінформаційні. Значну роль у зомбуванні мас відігравала новомова, котра сприяла впровадженню тоталітарної ідеології. Маніпулюючи інтересами, потребами, бажаннями, намірами, ЗМІ трансформували суспільну свідомість. Насаджувана ідеологія нейтралізувала життєвий досвід, усувала здатність до критичного аналізу.

Виховання в громадян морально-етичних норм поведінки слугувало ефективною стратегією державного управління, дієвим засобом перетворення індивіда на “гвинтик” політичної системи. Перебуваючи в інформаційному полоні, особистість мимоволі виконувала запрограмовані дії. У такий спосіб регулювали перебіг соціально-економічних, політико-ідеологічних та культурно-духовних процесів, зокрема, проводили русифікацію, денаціоналізацію, знищували національну пам’ять.


Keywords


: марксистсько-ленінська ідеологія; комуністична доктрина; радянська преса; інформаційний простір; новомова; мовні стереотипи; мовні штампи; ідеологічна лексика; маніпулювання суспільною свідомістю

References


Потятиник Б. Тоталітарна журналістика : текст лекцій / Борис Потятиник. – Львів : Ред.-вид. відділ ЛДУ, 1991. – 80 с.

Герман І. Мовностилістичні особливості періодичної преси Запоріжжя 20-х років : основні шляхи вдосконалення літературних норм та стилю [Електронний ресурс] / Ірина Герман // Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1052 (27.02.2016).

Колісник Ю. Журнальна періодика УРСР у формуванні суспільної свідомості (1950 – 1980 рр.) : дис. ... докт. н. із соц. к.: 27.00.04 / Колісник Юрій Вікторович. – Київ, 2012. – 452 с.

Преса // Українська радянська енциклопедія : у 17 т. / головна ред. колегія : М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Голов. ред. Укр. рад. енцикл., 1963. – Т. 11. – С. 470–471.

Материалы XXVІI съезда Коммунистической партии Советского Союза / ред. Н. С. Гудкова. – Москва : Политиздат, 1986. – 352 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language