КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІТОНІМІВ-КОМПОЗИТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Валентина Володимирівна КАЛЬКО

Abstract


Статтю присвячено проблемі мотивації українських фітонімів-композитиів у когнітивно-ономасіологічному аспекті. Опис мотиваційної природи досліджуваних мовних одиниць здійснено за допомогою методу когнітивно-ономасіологічного аналізу, розробленого О. О. Селівановою. Установлено, що українським фітонімам-композитам властиві пропозиційний, асоціативно-термінальний і змішаний типи мотивації. Пропозиційно мотивованим складним найменуванням рослин властиве поєднання мотиватора-предиката з гіперонімом, локативом, фінітивом, об’єктом, локативом. Для асоціативно мотивованих фітонімів-композитів мотиваційні ознаки обрано з донорських зон ЛЮДИНА і ТВАРИНА. Найбільш продуктивно в досліджуваному мовному матеріалі представлено композити, що мають змішаний тип мотивації, для якого характерний вибір мотиваторів із різних сфер ментально-психонетичного комплексу: одна з комбінаційних ономасіологічних ознак обрана з предикатно-аргументної частини й відображає істинну інформацію про рослину, отриману в процесі пізнавально-практичної діяльності номінаторів, а інша – з термінально-асоціативної сфери, яка репрезентує неістинні, метафоричні ознаки, покладені в основу номінації фітонімів.

Keywords


когнітивно-ономасіологічний аналіз; назви рослин; композит; пропозиційно-диктумна мотивація; асоціативно-термінальна мотивація; змішана мотивація; пропозиційно-асоціативна мотивація

References


Селіванова О. О. Складне слово: мовні моделі світу (основи зіставної композитології російської та української мов) / О. О. Селіванова. – Черкаси : Вид-во ЦНТЕІ, 1996. – 297 с.

Сабадош Іван. Історія української ботанічної лексики (ХІХ – початок ХХст.) / Іван Сабадош. – Ужгород, 2014. – 600 с.

Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология: монография / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во украинского фитосоциологического центра, 2000. – 248 с.

Селіванова О. О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке / О. О. Селіванова. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – 488 с.

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление / С. Д. Кацнельсон. – Л. : Наука, 1972. – 216 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / [під заг. ред. О. С. Мельничука та ін.]. – К. : Наукова думка, 1982–2006. – Т. 1. – 632 с.; Т. 3. – 502 с.; Т. 4. – 794 с.

Шамота А. М. Назви рослин в українській мові / А. М. Шамота. – К. : Наукова думка, 1985. – 162 с.

Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / [А. П. Лебеда, Н. І. Джуренко, О. П. Ісайкіна та ін. ; за ред. А. М. Гродзінського]. – К. : Головна редакція УРЕ, 1989. – 543 с.

Нейштадт М. М. Определитель растений средней полосы Европейской части СССР / М. М. Нейштадт. – М. : Учпедгиз, 1954. – 495 с.

Лакофф Дж. Когнитивная семантика / Дж. Лакофф // Язык и интеллект. – М. : Наука, 1995. – С. 141–194.

Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Jonson. – Chicago : CUP, 1980. – 242 p.

Словник української мови: В 11-ти т. / [ред. кол.: І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1970–1980.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language