СИНТАКСИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДИКТОРСЬКИХ ПІДВОДОК У РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕЛЕНОВИНАХ

О. М. Цапок

Abstract


Статтю присвячено проблемі синтаксичної структури дикторських підводок у регіональних телевізійних новинах на прикладі інформаційних випусків, створених редакцією черкаської телекомпанії «ВІККА». У ході аналізу визначеної проблеми подано огляд наукових джерел із теми дослідження, констатовано, що синтаксична організація дикторських підводок як телевізійного тексту не вивчена. Акцентовано на тому, що такі підводки близькі до врізів у газетному тексті. У статті розкрито поняття «дикторська підводка», з’ясовано, що вона становить вступ до новинного сюжету, який відповідає вимогам стислості й змістової насиченості. Наголошено, що ці вимоги можна реалізувати за допомогою простих синтаксичних конструкцій обсягом 7-9 слів.

Результати проведеного аналізу дикторських підводок на телеканалі «ВІККА» засвідчили, що найпродуктивнішими для них є прості розповідні речення. Автори підводок активно використовують для їх синтаксичного оформлення прості двоскладні й односкладні (номінативні та неозначено-особові) речення, а також неповні еліптичні речення. Рідше вони вживають складні речення, які здебільшого мають дві предикативні частини. Такі конструкції лаконічно повідомляють основну новину й коротко розкривають окремі її деталі. Зазначено, що для змістового увиразнення висловлювань журналісти використовують непрямий порядок слів. Усі теоретичні положення проілюстровано дібраними прикладами

Keywords


синтаксична конструкція; просте речення; односкладне речення; складнопідрядне речення

References


Деминова М. А. Языковые и неязыковые составляющие телевизионного медиатекста / М. А. Деминова // Журналистский ежегодник. – № 2. – 2013. – С. 54–57.

Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа : учебное пособие / А. А. Князев. – Бишкек : Изд-во КРСУ, 2001. – 160 с.

Куляс І. Редактори – репортерам / І. Куляс // Телерадіокур’єр. – № 4 ( 19 ). – 2000. – С. 49–53.

Спиридонова Е. Н. Своеобразие единого информационного формата на российском государственном телевидении (на примере деятельности региональных филиалов ВГТРК) : дисс. … кандидата филол. наук : 10.01.10 / Спиридонова Елена Николаевна. – Саранск, 2014. – 207 с.

Тернова А. І. Текстові компоненти телевізійного матеріалу / А. І. Тернова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Том 24 (63). – № 4. – Часть 1. – 2011. – С. 194–198


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language