РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАПОЇВ У СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

М. О. Волошинова

Abstract


У статті проаналізовано лексику на позначення спиртовмісних і безалкогольних напоїв, репрезентовану в історичному джерелі кінця ХІХ ст. – «Словарі української мови» Б. Д. Грінченка. Акцентовано увагу на значенні й ролі лексикографічної праці для сучасних мовознавчих та етнографічних студій. У процесі дослідження виявлено кількісний склад зафіксованих у словнику маніфестантів окресленої лексико-семантичної групи, установлено мотиваційну базу виявлених лексем, проаналізовано номенклатуру назв з погляду наявних дериваційних процесів, наголошено на особливостях побудови словникових статей, що полягають у докладному чи недостатньому описі якісних характеристик напоїв, а також частоту покликання на ареал поширення тієї чи тієї реалії. З метою відстеження змін у лексиці, що відбулися протягом останнього століття, здійснено зіставний аналіз представлених у словнику лексичних одиниць з номенами, які функціонують в діалектному мовленні на сучасному етапі. Відзначено, що в процесі історичного розвитку лексика на позначення напоїв вирізняється сталістю семантики. Спостережено зміни, які відбулися у фонетичному та словотвірному оформленні деяких маніфестантів.

Keywords


напої; лексика; говірка; лексико-семантична група; лексикографічна праця

References


Ганудель З. Т. Бытовая лексика украинских говоров Восточной Словакии (названия пищи, посуды и утвари) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Украинский язык» / З. Т. Ганудель. – К., 1980. – 21 с.

Ґоца Е. Д. Назви їжі й кухонного начиння в українських Карпатських говорах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ґоца Еріка Дюлівна. – Ужгород, 2001. – 466 с.

Загнітко Н. Г. Назви їжі, напоїв у східностепових говірках Донеччини : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Загнітко Надія Геннадіївна. – Донецьк, 2011. – 453 с.

Матвіяс І. Г. Роль словника Б. Грінченка в процесі взаємодії між літературною мовою і народними говорами / І. Г. Матвіяс, М. Г. Железняк // Борис Грінченко : тези доп. респ. наук.-практ. конф., присв. 125-річчю від дня народження видатного українського письменника, вченого, громадського діяча. – Волошиловград, 1988. – С. 96 – 97.

Судаков Г. В. «Водка вину тетка» (названия спиртных напитков в рус. яз.) / Г. В. Судаков // Рус. речь. – 2003. – № 1. – С. 72 – 81.

Турчин Е. Д. Лексика питания в украинских восточнополесских говорах : автореф. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Украинский язык» / Е. Д. Турчин. – К., 1990. – 22 с.

Яценко С. А. Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області / С. А. Яценко // Волинь – Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. проблем. – 2010. – № 22 (ІІ). – С. 317 – 328.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language