СЛОВНИК ГОВІРКИ С. ЖУРАВКА ШПОЛЯНСЬКОГО Р-НУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.

Тетяна ЩЕРБИНА

Abstract


У статті аргументовано потребу фіксації й аналізу діалектного матеріалу з говірок Черкащини; репрезентовано фрагмент словника мішано-перехідної говірки середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя. До реєстру словника, крім апелятивної лексики, уведено прізвища, вуличні прізвиська, мікротопоніми, фразеологізми. Із метою глибшого розкриття семантики й надання докладної інформації про особливості досліджуваної говірки ілюстративний матеріал репрезентовано у вигляді мікротекстів. Аналіз лексикону інформантів засвідчив мовні елементи, що, ймовірно, постали внаслідок накладання ареалів явищ середньонаддніпрянського й степового діалектів: активізація творення синонімів і дублетів, розширення семантичної структури лексем, збереження архаїзмів, лексичні й семантичні регіоналізми, фонетично модифіковані лексеми-інновації. Наслідки міждіалектної взаємодії помітні й на інших мовних рівнях – у фонетиці (гіперизми, метатеза), морфології (зміна граматичного роду лексем).


Keywords


діалектний словник, словникова стаття, говірки Черкащини, мішано-перехідна говірка, середньонаддніпрянсько-степове порубіжжя

References


Лисенко П. С. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини / П. С. Лисенко // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 6. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 5–22.

Тищенко Т. М. Словник лексики бджільництва Східного Поділля / Т. Тищенко. – Умань : РВЦ «Софія», 2008. – 88 с.

Березовська Г. Словник одяг, взуття і прикрас східноподільських говірок / Г. Березовська. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010. – 348 с.

Ващенко В. С. Лінгвістична географія Наддніпрянщини: Лексичні матеріали / В. С. Ващенко. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1968. – 158 с.

Мартинова Г. І. Лінгвістична географія правобережної Черкащини / Г. І. Мартинова. – Черкаси : Відлуння, 2000. – 285 с.

Тищенко Т. М. Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя в світлі ізоглос : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Т. М. Тищенко. – Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 19 с.

Щербина Т. В. Ареалогія середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя : Монографія / Т. В. Щербина. – Черкаси : Видавець П. Андрощук, 2009. – 348 с.

Мартинова Г. І. Специфіка реєстру й тлумачення лексем у словнику середньонаддніпрянських говірок // Г. І. Мартинова / Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леоніду Сидоровичу Паламарчукові / Інститут української мови НАН України; відп. ред. І. С. Гнатюк. – К. : КММ, 2012. – С. 177–185.

Гладкий П. Говірка с. Нехворощі Андрушівського району Бердичівської округи (кол. Житомирського повіту) / П. Гладкий // Український діалектологічний збірник / ред. О. Синявський, А. Кримський. – Кн. 2. – К., 1929. – С. 109–198.

Паламарчук Л. Словник специфічної лексики говірки села Мусіївки (Вчорайшенського району, Житомирської області) // Л. Паламарчук / Лексикографічний бюлетень Інституту мовознавства АН УРСР. – Вип. 8. – Київ, 1958. – С. 22–35.

Мельничук О. Словник специфічної лексики говірки села Писарівки (Кодимського району Одеської області) / О. Мельничук // Лексикографічний бюлетень Інституту мовознавства АН УРСР. – Вип. 2. – Київ, 1952. – С. 67–98.

Зеленько А. С. Словник специфічної лексики с. Чайкиного Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. // Методичні вказівки з діалектології української мови. – Луганськ, 1990. – С. 40–53.

Бичко З. М. Словник діалектної лексики с. Грабовець Стрийського району Львівської області / З. М. Бичко. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1992. – 26 с.

Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / І. В. Сабадош. – Ужгород : Ліра, 2008. – 408 с.

Вербовий М. Спроба характеристики говірки села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області / М. Вербовий // «Ukrainistica». – Вип. 9, Кривий Ріг–Краків. – 2011. – С. 99–124.

Осташ Л. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Д. 1 (ДАВАТИ–ДВІЙНИЙ) / Л. Осташ, Р. Осташ // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – 2013. – № 1 (250). – С. 79–85.

Говірки Черкащини : Збірник діалектних текстів (з додатком СD «Говірки Черкащини») / Упор. Г. І. Мартинова, Т. В. Щербина, А. А. Таран. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 881 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language