ЗАЙМЕННИКИ ПРИКМЕТНИКОВОГО ТИПУ ВІДМІНЮВАННЯ В СХІДНОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТНОГО ТЕКСТУ

Ігор СИМОНЕНКО

Abstract


У статті розглянуто діалектні тексти як основу поглибленого вивчення граматики говірки. Зазначено, що порівняно з текстами сучасної української літературної мови діалектні наративи рідше перебувають у фокусі лінгвістичних досліджень. Звернено увагу на те, що тільки в рамках діалектних текстів можливе здійснення всебічного ґрунтовного аналізу їхніх одиниць, синтаксичної будови, змістової єдності, вираженої відповідними смисловими та формально-граматичними засобами зв’язку, а також стильових ознак діалектного тексту. Подано сучасні підходи до класифікації прономінативів в українській мові. На матеріалі діалектних наративів проаналізовано займенники прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті, розглянуто їх семантику та частоту вживання в мовленні носіїв говірок. Зазначено, що неособові займенники зберігають давні особливості ад’єктивів, за зразком яких ці займенники відмінюються. Аналіз діалектних матеріалів дав змогу виокремити функції кожного із займенників прикметникового типу відмінювання. Помічено, що в межах однієї функції різні прономінативи іноді мають схоже, але не ідентичне значеннєве навантаження, доповнюючи один одного. Виявлено, що окремі займенники функціонують лише в конкретних формах, сталих виразах або конкретних мікроареалах східнополіського говору.


Keywords


діалектний текст, східнополіський діалект, говірка, займенник, прикметниковий тип відмінювання, функція

References


Романина І. Р. Текст як джерело дослідження діалектного мовлення галичан і поліщуків / І. Романина // Волинь – Житомирщина. – 2010. – № 22(2). – С. 229–234.

Гриценко П. Ю. Тексти як джерело дослідження чорнобильських говірок / Павло Гриценко // Говірки Чорнобильської зони : тексти / упоряд.: Гриценко П. Ю. та ін. – К. : Довіра, 1996. – 358 с.

Делюсто М. С. Граматика говірки у світлі тексту [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Делюсто Марина Сергіївна. – К., 2010. – 20 с.

Громик Ю. В. Особливості словотвору та словозміни займенника в поліській говірці с. Липне / Ю. В. Громик // Літопис Волині: всеукраїнський науковий часопис. – Ч. 4. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. – С. 135–141.

Тимко-Дітко О. Займенники у говорі бачванських руснаків у контексті південно-західних говорів української мови / О. Тимко-Дітко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2008. – Вип. 12. – С. 190–191.

Колесников А. О. Зі спостережень над морфологією присвійних займенників в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю / А. О. Колесников // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2016. – Вип. 21. – С. 92–98.

Колесников А. О. Іменникові займенники в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю / А. О. Колесников // Мова. – 2016. – № 25. – С. 155–163.

Марєєв Д. А. Тенденції розвитку займенників у східнополіському діалекті української мови / Д. А. Марєєв // Научный взгляд в будущее. – Вып. 6. Том 3. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2017. – С. 71–78.

Історія української мови. Морфологія. – К. : Наук. думка, 1978. – 539 с.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Плющ М. Я. Граматика української мови. Част. І. Морфеміка, Словотвір. Морфологія. – К. : Вища школа, 2005. – 289 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language