РОБОТА НАД УКЛАДАННЯМ ХРЕСТОМАТІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК ДОНЕЧЧИНИ

Наталія КЛИМЕНКО

Abstract


У статті викладено основні етапи роботи та засади, на підставі яких укладено Хрестоматію українських говірок Донеччини. Розкрито роль кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету в роботі над створенням цієї праці. Розглянуто основні принципи записування, розшифрування й упорядкування діалектних текстів у зазначеному збірнику. Проаналізовано спосіб реконструкції діалектних записів у Хрестоматії за допомогою спрощеної фонетичної транскрипції, що дає уявлення про найважливіші риси українських говірок Донеччини на всіх структурних рівнях у тому вигляді, у якому вони збереглися на початку ХХІ століття, а також зазначено, наскільки паспортизовано досліджуваний фактичний матеріал. Цінність запропонованих текстів посилює те, що вони є розшифрованими записами з майже зруйнованих або дуже пошкоджених унаслідок воєнних дій на Сході України населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також на нині тимчасово окупованих територіях Донецької області. Стаття містить діалектні матеріали, що відображають риси сучасного діалектного мовлення Донеччини, евристично цінного для дослідження української діалектної мови в цілому. Вони є зразком новостворених українських говірок та незаперечним аргументом не тільки їх існування, а й активного функціонування в Донецькій області.

 


Keywords


діалект, говірка, східностепові говірки, хрестоматія говорів, транскрипція, діалектні тексти, діалектні особливості

References


Гриценко П. Ю. Тексти як джерело дослідження чорнобильських говірок [Текст] / П. Ю. Гриценко // Говірки Чорнобильської зони. Тексти [Упоряд.: П. Ю. Гриценко, Н. П. Прилипко, О. А. Малахівська, Л. А. Москаленко, Л. Г. Анісімова, Ю. І. Бідношия, С. П. Гриценко, Л. В. Дика, М. В. Поістогова, Л. В. Рябець]. – К. : Вид-во «Довіра», 1996. – С. 7–19.

Аркушин Г. Л. Українські діалектні тексти (до питання методології) // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – № 1 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 3–8.

Говірки Чорнобильської зони. Тексти / Упоряд.: П. Ю. Гриценко, Н. П. Прилипко, О. А. Малахівська, Л. А. Москаленко, Л. Г. Анісімова, Ю. Б. Бідношия, С. П. Гриценко, Л. В. Дика, М. В. Поістогова, Л. В. Рябець. – К. : Вид-во «Довіра», 1996. – 358 с.

Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упор. Н. М. Глібчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 235 с.

Українські східнослобожанські говірки: сучасні діалектні тексти: навч. посіб. / Упоряд.: К. Д. Глуховцева, В. В. Лєснова, І. О. Ніколаєнко; за ред. К. Д. Глуховцевої. ‒ Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 424 с.

Говірки Черкащини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Черкащини”) / Упоряд. : Г. І. Мартинова, Т. В. Щербина, А. А. Таран. – Черкаси, 2013. – 881 с.

Східностепові українські говірки: Науково-навчальний посібник [Текст] / За заг. ред. А. П. Загнітка. – Донецьк : Вид-во ДонДУ, 1998. – 114 с.

Клименко Н. Б. Деякі матеріали до Хрестоматії східностепових українських говірок [Текст] / Н. Б. Клименко // Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т, наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТДˮ, 2015. – 212 с.

Клименко Н. Б. Тимохіна Ю. Є. Матеріали до Хрестоматії східностепових українських говірок [Текст] / Н. Б. Клименко, Ю. Є. Тімохіна // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 39. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2014. – С. 266–274.

Говори української мови (збірник текстів) [Текст] / Укл. : С. Ф. Довгопол, А. М. Залеський, Н. П. Прилипко. – К. : Наук. думка, 1977. – 590 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language