СПЕЦИФІКА ІНТЕРФЕРЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКИХ ГОВІРКАХ

Марина ДЕЛЮСТО

Abstract


Статтю присвячено умовам, чинникам, особливостям і наслідкам контактування п’яти мов (української, російської, болгарської, румунської/молдовської, гагаузької) у полілінгвальному латеральному українському ареалі на півдні Одеської обл. – у межиріччі Дністра і Дунаю. Автор відзначає такі спільні для цих мов характеристики: побутування насамперед в діалектній формі; новожитність говірок різних мов; мозаїчність говірок різних мов; різночасовий вплив на говірки румунського, російського, українського літературних стандартів; індивідуальний полілінгвізм носіїв, спричинений суспільно-історичними умовами; значна кількість інтегрувальних елементів лексичного рівня, по-різному реалізованих у п’яти мовах. Джерелами дослідження стали відповіді на спеціально укладений питальник до мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю носіїв 74 українських, 41 болгарської, 26 молдовських, 22 російських, 8 гагаузьких говірок ареалу. Автор репрезентує окремі локальні інтерлексеми, що є результатом міжмовної взаємодії п’яти мов в інтерферентному ареалі межиріччя Дністра і Дунаю та засвідчили значну кількість фонетичних і семантичних варіантів, зокрема таких інваріантів: гар|ман, гарпа|ж’іка, гра|дина, бур|дейа, |вада, |Vестри, ду|лап, кавар|ма, ко|либа, ма|лай, мага|ла, |мандж’а, на|ут, папу|шойа, |т’аски, теир|пан. Із-поміж зафіксованих найменувань домінанту становлять ті, що належать до лексики городництва. Спільні для говірок української, російської, болгарської, румунської/молдовської, гагаузької мов інтерфереми та ареали їхнього поширення буде докладніше відтворено в «Мультилінгвальному атласі межиріччя Дністра і Дунаю».


Keywords


українська говірка, російська говірка, румунська говірка, болгарська говірка, гагаузька говірка, інтегрувальні риси, полілінгвізм

References


Гриценко П. Ю. Межиріччя Дністра і Дунаю у світлі лінгвістичної географії (стан і пріоритети) / П. Ю. Гриценко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2006. – Вип. 21. – С. 3–16.

Колесников А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Ізмаїл : «СМИЛ», 2015. – 676 с.

Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины / Ред. А. И. Кисе, А. А. Пригарин, В. Н. Станко. – Одесса : PostScriptUm – СМИЛ, 2014. – 744 с.

Колесников О. Етномовна ситуація і питання мовної політики в Українському Придунав’ї / Олександр Колесников // Південь України. Одеса. Четвертий міжнародний конгрес україністів (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.): доповіді та повідомлення. – Одеса, 1999. – С. 275–283.

Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования / Уриэль Вайнрайх. – К. : Изд-во при Киевском гос. ун-те изд. объед. «Вища школа», 1979. – 263 с.

Лазаренко Л. Лексична інтерференція в усному румунському мовленні в Україні (лінгвістичний та соціолінгвістичний аспекти). – Київ, 2001. – 130 с.

Дакі О. А. Ботанічна лексика в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. А. Дакі. – К., 2014. – 16 с. + 1 к.

Мірошниченко О. О. Болгарські та східнороманські елементи в українських південнобессарабських говірках / О. О. Мірошниченко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2004. – Вип. 17. – С. 100–106.

Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. До ІV Міжнародного з’їзду славістів / А. А. Москаленко. – Одеса : Вид-во Одеського пед. ун-ту, 1958. – 78 с.

Колесников А. О. Атлас українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю / А. О. Колесников. – Ізмаїл : ІРБІС, 2016. – 168 с.

Колесник В. О. Говорът на българите в с. Криничне (Чушмелий). Бессарабия. Речник. Български говори в Украйна. Вип. 4 / В. О. Колесник. – Одеса : Астропринт, 2008. – 376 с.

Барболова З. Особености на българския говор в с. Червоноармейское (Кубей), Болградски район, Одеска област в Украйна / З. Барболова. – Одеса : Астропринт, 1999. – 151 с.

Шабашов А. В. Гагаузи: система термінів родинних зв’язків і походження народу: монографія / А. В. Шабашов – Одеса : Астропринт, 2002. – 744 с.

Колесник В. А. Евгеновка /Арса/. Ономастика. Говор. Словарь / В. А. Колесник. – Одеса : Гермес, 2001. – 287 с.

Дроздовський В. П. Українські говірки Бессарабського Примор’я (на матеріалі обстеження Саратського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів Одеської області): дис. ... кандидата філол. наук : 661 / Дроздовський Володимир Петрович. – Одеса, 1962. – Ч. ІІ. Додатки – 244 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language