КУШНІРСЬКА ЛЕКСИКА В ГОВІРКАХ ТИСМЕНИЧЧИНИ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, НОМІНАТИВНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТИ

Михайло БІГУСЯК

Abstract


У статті вперше проаналізовано лексико-семантичні групи назв кушнірського ремесла та хутрового одягу, які здавна побутують у говірках Тисмениччини, що територіально належать до покутських. Доведено, що ТГЛ кушнірства в покутських говірках є складним ієрархічним структурно-семантичним утворенням, у межах котрого виокремлено шість лексико-семантичних груп: назви сировини кушнірського ремесла, назви дій і процесів вичинки шкур, назви виконавців чи ремісників, назви інструментарію, назви приміщень, назви хутрових виробів, їх крою та фасонів. Описано спільні диференційні ознаки при творенні номенів. Обгрунтовано продуктивність вторинної номінації хутрових виробів, зокрема її семантичний різновид, який до сьогодні вважали малопродуктивним способом. Визначено семантичне наповнення зафіксованих номінацій, з’ясовано етимологію, установлено основні мотиваційні моделі, визначено співвідношення між питомими та запозиченими назвами, виявлено нову та архаїчну лексику. Уведено в науковий обіг значний за обсягом матеріал, який розширює джерельну базу Словника українських говорів. 


Keywords


покутські говірки, лексико-семантична група, номінація, мотиваційні моделі, динамічні процеси

References


Коропенко И. В. Славянская терминология обработки кожи (названия сырья и ремесленников): автореф. дис… канд. филол. наук: 10.02.03 / Институт языковедения им. А. А. Потебни АН УРСР / И. В. Коропенко. – К., 1984. – 22 с.

Гавадзин О. Я. Назви одягу, взуття, головних уборів, прикрас Покуття: структура, семантика, ареалогія : дис…. канд. філол. наук /10.02.01/ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» / О. Я. Гавадзин. – Івано-Франківськ, 2014. – 369 с.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: у 7 т. – Т. 1–6. – К. : Наук. думка, 1982–2012.

ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник / відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.

Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок: у 2-х ч. / М. Й. Онишкевич. – К., 1984. – Ч. 1–2.

Шило Г. Наддністрянський регіональний словник / Г. Шило. – Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича, 2008. – 288 с.

Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок / П. С. Пиртей. – Івано-Франківськ : Сіверія М. В., 2004. – 364 с.

СБГ – Словник буковинських говірок / за ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута. – 2005. – 688 с.

ВТССУМ – Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.

Лишега Л. Лиха тому зима, в кого кожуха нема / Л. Лишега. – Вперед. – № 13 від 19 січня 2018. – С. 4; № 4 від 26 січня 2018. – С. 8; № 5 від 2 лютого 2018. – С. 8.

Кольберґ О. Покуття. Етнографічний опис / Здійснив Оскар Кольберґ. – Т. 1. – Краків, 1882. – Наукові записки Інституту народознавства. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. 9–10. – С. 306–334.

СУМ – Словник української мови : в 11-и т. – К., 1970–1980.

Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови / М. Неґрич. – Львів : Ін-т українознавства, 2008. – 224 с.

Желехівський Є., Недільський С. Малоруско-німецький словар / Є. Желехівський, С. Недільський. – Т. І–ІІ. – Львів, 1885–1886.

Грінченко Б. Словарь української мови: у 4-х т. / Б. Грінченко. – К., 1907–1909.

АУС – Англо-український словник. – К., 1996. – Т. 1.

Ґрещук В. В. Найменування головних уборів на Прикарпатті. Етнос і культура / В. В. Ґрещук. – 2003. – № 1. – С. 79–82.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language