МОВНА СИТУАЦІЯ В СТОЛИЦІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Наталя МАТВЕЄВА

Abstract


Статтю присвячено проблемам функціонування української мови в діахронії. Основну увагу зосереджено на мовній ситуації Києва, оскільки саме столиця є прикладом та орієнтиром для всієї країни.

Мета дослідження – схарактеризувати стан та статус української мови в Києві у другій половині ХІХ ст.

У статті аналізуємо становище української мови в той час, її взаємодію з російською, шляхи русифікації столиці, а також ставлення українців до мовних проблем. Визначаємо наслідки для української мови різних заборон московського уряду, зокрема Валуєвського циркуляру та Емського указу. Звертаємо увагу на діяльність Київської Громади та Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, яким вдалося значною мірою пожвавити національне життя в столиці. Описуємо мовну ситуацію в родинах тогочасної інтелігенції та їхні мовні преференції. Підтверджуємо думку, що в ХІХ ст. основними носіями української мови були селяни.

Із результатів дослідження можемо зробити висновки, що в другій половині ХІХ ст. стан мови чітко віддзеркалював соціальний стан суспільства. Українську мову використовували представники нижчих верств, тоді як російська функціонувала в освіті, церкві, державному управлінні та в усіх інших сферах офіційного життя. Тому Київ на кінець ХІХ ст. був в основному російськомовним містом, а українську мову переслідували та намагались повністю заперечити її існування. 


Keywords


мова, мовна ситуація, лінгвоцид, деукраїнізація, мовна політика

References


Залізняк Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день нинішній та прийдешній / Г. Залізняк, Л. Масенко. – К. : Урок української, 2002. – 32 с.

Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації / Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1997. – 360 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – Львів : Афіша, 2001. – 664 с.

Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин / П. Голубенко. – Київ : Дніпро, 1993. – 447 с.

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів / відп. ред. Г. Боряк; упоряд. Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2013. – LХII; 810 с.

Книга і друкарство на Україні / О. Дей, І. Ісаєвич, Г. Коляда, О. Молодчиков. – Київ : Наукова думка, 1965. – 315 с.

Гирич І. Український Київ кінця ХІХ – початку ХХ століття: культурологічний есей / І. Гирич. – К. : Пенмен, 2017. – 780 с.

Павлик М. М. П. Драгоманов (1841–1895). Його ювілей, смерть, автобіографія та список творів / М. Павлик. – Львів, 1896. – 442 с.

Чикаленко Є. Спогади (1861–1907) / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк, 1955. – 504 с.

Єфремов С. Історія українського письменства [Електронний ресурс] / С. Єфремов. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrcenter.com/!FilesRepository/Literature%5C_Upload3/8a2741a5-70bd-4b1f-833a-4c54e3a0a27e.pdf.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 / Ф. Савченко. – Харків, Київ, 1930. – 430 с.

Україна і Росія в історичній ретроспективі / В. Верстюк, В. Горобець, О. Толочко [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://chtyvo.org.ua/authors/Verstiuk_Vladyslav/Ukraina_i_Rosiia_v_istorychnii_-retrospektyvi_Tom_1_Ukrainski_proekty_v_Rosiiskii_imperii/

Шамрай С. Київський одноденний перепис 2-го березня 1874 року / С. Шамрай // Київ та його околиця в історії і пам’ятках. – К. : Державне видавництво України, 1926. – С. 351–384.

Лотоцький О. Сторінки минулого: у 3 т. / О. Лотоцький. – Видання української православної церкви в США, 1966. – Т. 1 – 288 с.

Михайлюк О. Селянство в Україні в перші десятиліття ХХ ст. : соціокультурні процеси / О. Михайлюк. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 456 с.

Юзевський Г. Замість щоденника / Г. Юзевський. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 168 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language