ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ В РЕЄСТРІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО 1756 РОКУ

Іван ДЗИРА

Abstract


У статті на матеріалі Реєстру Війська Запорозького Низового 1756 р. проаналізовано особливості ідентифікації особи в середовищі запорозького козацтва середини ХVІІІ ст. Автор дослідив різновиди, типи й моделі офіційних іменувань, частоту їх уживання, а також визначив основні тенденції використання офіційних іменувань у діловодстві Запорозької Січі. Установлено, що на середину ХVІІІ ст. на Запоріжжі ще не діяли загальноприйняті правила ідентифікації особи, хоча в пам’ятці чітко простежено тенденцію до витіснення двочленними власне антропонімійними іменуваннями всіх інших типів і моделей. Конкретним свідченням антропонімічної уніфікації є, зокрема, різке зменшення порівняно з попереднім століттям чисельності одночленних власне антропонімійних іменувань, а також антропонімійно-апелятивних іменувань, які в пам’ятці становлять відповідно 0,13% і 0,82%. Окрім того, під впливом юридичної практики зі сторінок реєстру за єдиним винятком зникли власне апелятивні іменування. Прикметною ознакою антропонімної системи запорозького козацтва ХVІІІ століття є домінування серед двочленних власне антропонімійних іменувань на зразок ім’я носія + прізвисько, що було зумовлене особливостями виникнення й функціонування прізвищевих назв на Запоріжжі. 


Keywords


антропонім, ідентифікація особи, прізвищева назва, реєстр

References


Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734–1775 / ред. кол. П. С. Сохань та ін. – К. : Держ. комітет архівів України, ЦДІА України, НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2008. – Т. 5: Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 року/ Л. З. Гісцова (ст. упоряд. тому), І. Л. Бутич (наук. ред.). – 528 с.

Гринченко Б. Д. Словарь украинского языка / Б. Д. Гринченко. – Берлін : ДВУ, 1925. – 16, 2178 с.

Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи української актової мови ХІV–ХV ст. / Л. Л. Гумецька. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – 298 с.

Дзендзелівський Й. О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови / Й. О. Дзендзелівський. – К. : Наук. думка, 1984. – 308 с.

Ільченко І. І. Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини в її історичному розвитку (Надвеликолузький район) / І. І. Ільченко // Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01. – Дніпропетровськ, 2003. – 18 с.

Ковалик І. І. Питання іменникового словотвору східнослов’янських мов / І. І. Ковалик // Питання українського мовознавства / під ред. І. З. Петличного. – Львів : ЛДУ, 1957. – Кн. 2. – С. 28–55.

Медвідь-Пахомова С. М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах / С. М. Медвідь-Пахомова. – Ужгород: УДУ, 1999. – 248 с.

Осташ Р. І. Ідентифікація особи в Реєстрі / Р. І. Осташ // Реєстр Війська Запорозького 1649 року / [голов. упоряд. О. В. Тодійчук]. – К. : Наук. думка, 1995. – С. 505–512.

Осташ Р. І. Тюркські елементи в українській антропонімії / Р. І. Осташ // Українська історична та діалектна лексика / відп. ред. Л. М. Полюга. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 124–137.

Словник української мови / гол. редкол. І. К. Білодід. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. 1. – 780 с.

Сухомлин І. Д. Питання становлення структури особових власних назв на основі народної антропонімічної системи української мови (За матеріалами пам’яток ХІV–ХVІІ ст.) // Українська лексика / відп. ред. В. С. Ващенко. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1973. – С. 3–19.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії / М. Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1977. – 236 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language