РОЛЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В ОНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ

Алла ТАРАН

Abstract


У статті на матеріалі інновацій у сучасній українській мові розглянуто чинники формування та тенденції функціонування вторинної номінації, проаналізовано її семантичні типи, а також комунікативну сферу використання. Окрему увагу звернено на ігровий механізм вторинної номінації військової сфери сьогодення, яку в когнітивній і мовній свідомості сучасних українців спричинено істотними змінами в житті українського суспільства, та на номінації, закорінені в українському мовному ґрунті, або ті, які є наслідком розвитку семантики питомих слів чи вже засвоєних запозичень. З’ясовано, що  часто вторинні номінації функціонують у жаргонах, сленгах і  розмовному мовленні.


Keywords


мовна практика, лексикон, вторинна номінація, інновація, семантика

References


Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П., Клименко Н. Ф., Критська В. І., Пуздирєва Т. К., Романюк Ю. В. Вплив суспільних змін на розвиток української мови : Монографія / Відп. ред. Є. А. Карпіловська. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 444 с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – М. : АН СССР, 1958. – 551 с.

Пауль Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1960. – 500 с.

Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку / Л. В. Щерба. – М. : Учпедгиз, 1957. – 116 с.

Словник української мови : В 11-и т. / [ред. кол. : І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970–1980.

Карпіловська Є. А. Тенденції оновлення сучасного українського лексикону // Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 6–133.

Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П., Клименко Н. Ф., Критська В. І., Пуздирєва Т. К., Романюк Ю. В. Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики / Відп. ред. Є. А. Карпіловська. – К. : ТОВ «КММ», 2013. – 416 с.

Ермакова О. П. Ирония и ее роль в жизни языка. – Калуга : КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2005. – 204 с.

Markowski A. Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach / А. Markowski // Język w mediach masowych. / Pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej. – Warszawa : Upowszechnianie Nauki-Oświata «UN-O», 2000. – S. 96–111.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language