АСПЕКТУАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЄСЛІВНОГО ІМЕННИКА ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ДІЇ

Олена ПЧЕЛІНЦЕВА

Abstract


Статтю присвячено дослідженню дієслівної аспектуальної семантики у віддієслівних іменниках зі значенням дії або стану. Докладно проаналізовано стан проблеми парадигматичного & непарадигматичного статусу українських віддієслівних імен, а також ситуацію з окремими граматичними категоріями цієї групи слів. Аргументовано потребу глибшого аналізу системного формально-семантичного потенціалу українських віддієслівних іменників зі значенням дії та його реалізації на рівні узусу. Схарактеризовано формальні та семантичні можливості цієї категорії слів, закладені в системі української мови. Описано та проаналізовано результати лінгвістичного опитування.


Keywords


дієслово, іменник, дієслівні ознаки, аспектуальність, віддієслівний іменник зі значенням дії, ім’я дії, доконаний вид, недоконаний вид

References


Wieczorek D. Украинский язык: Slavia Romana – Slavia Byzantina. Очерки по глагольности / D. Wieczorek. – Wrocław : Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, 1997. – 132 s.

Сербенська О. А. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей / О. А. Сербенська, М. Й. Волощак. – К. : Просвіта, 2001. – 208 с.

Ярема С. На теми української наукової мови / С. Ярема. – Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2002. – 44 с.

Вихованець І. Р. Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови / І. Р. Вихованець // Українська мова. – 2012. – № 2. – С. 3–10.

Синявський О. Порадник української мови / О. Синявський. – Берлін; Нью-Йорк : Україно-американське вид. т во «Космос», 1922. – 150 с.

Крымский А. О малорусскихъ отглагольныхъ существительныхъ на еннє и іннє / А. Крымский // Окремий відбиток з «Юбилейного сб. в честь В. Ф. Миллера». – М., 1900. – С. 298–304.

Словотвір сучасної української літературної мови / І. І. Ковалик, Л. О. Родніна, А. П. Грищенко, Л. А. Юрчук, Г. М. Гнатюк, В. М. Русанівський, К. Г. Городенська, Н. Ф. Клименко / за ред. М. А. Жовтобрюха. – К. : Наукова думка, 1979. – 405 с.

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська / Академ. граматика укр. мови / ред. І. Р. Вихованець. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 398 с.

Ткаченко-Ращинська Г. М. Питання виду віддієслівних іменників у сучасній українській і російській мовах / Г. М. Ткаченко-Ращинська // Республіканська наукова конференція з питань російсько-українських мовних зв‘язків. Тези доповідей. – Луганск, 1964. – С. 59–60.

Гінзбург М. Д. Особливості української мови, на які треба зважати, укладаючи термінологічні словники / М. Д. Гінзбург // Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium: сб. науч. трудов по лексикографии / под ред. В. В. Дубичинского и Т. Ройтера. – Вып. 12. – Харьков : Видавництво «Підручник НТУ «ХПІ»», 2011. – С. 159–163.

Сопоставительная грамматика русского и украинского языков / Г. Д. Басова, А. В. Качура, А. В. Кихно А. В., В. П. Мусиенко / отв. ред. Н. Г. Озерова. – К. : Наукова думка, 2003. – 536 с.

Марван И. Статус українських дієслівних субстантивів і дієприкметників / И. Марван // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 3–7.

Русско-украинский словарь: В 3 т. / Ред. кол. И. К. Белодед и др. 3-е изд. – К. : Глав. ред. УСЭ, 1988.

Словник української мови: В 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980.

Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004 – 303 с. – (передрук видання 1925 р.).

Шелудько І. Словник технічної термінології (загальний). (Проєкт) / І. Шелудько, Т. Садовський / Матеріяли до української термінології та номенклатури. – Т. 10. – УАН. ІУНМ. Технічний Відділ. – К. : ДВУ, 1928. – 588 с.

Бюлетень УРЕ / Бюлетень Української Радянської енциклопедії. Харків: УРЕ, 1931. – № 1. – 46 с.

Гінзбург М. Д. Дієслівна категорія виду: практичні висновки для термінознавства з положень теоретичної морфології / М. Д. Гінзбург // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2006. – № 559. – С. 7–13.

Гінзбург М. Д. Мовознавче підгрунтя теорії подавання процесових понять в українській фаховій мові / М. Д. Гінзбург // Українська наукова термінологія: збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Природничі науки». – К. : Наукова думка, 2012. – № 4. – С. 29–39.

ДСТУ 3966–2000. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять – Введ. 2000-10-05. – К. : Держстандарт України, 2000. – 17 с.

ДСТУ 1.5 : 2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Введ. 2003-07-01. – К. : Держстандарт України, 2003. – 56 с.

Корпус текстів української мови / Лабораторія комп’ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка // Режим доступу: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209".

Сухарина Н. М. Граматична та лексична семантика українського дієслова в лексикографічній системі: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.01 – украинский язык / Н. М. Сухарина; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К., 2003. – 19 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 
Archive
2015 20  
2016 21  
2017 22-23  
2018 24-25  
2019 26 27

User

Information

Journal Content

Browse

Language