ВОЛИНСЬКІ ТА ПОДІЛЬСЬКІ ФОНЕТИЧНІ РИСИ В СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОМУ АРЕАЛІ (у світлі діалектного тексту)

Ганна Іванівна МАРТИНОВА

Abstract


У статті привернено увагу до гіпотези інтерферентного походження середньонаддніпрянського діалекту, для обґрунтування якої важлива не тільки фіксація в його ареалі ознак інших говорів, але й чітка локалізації засвідчених вкраплень, їхні якісні та кількісні характеристики, спорадичність чи системна зумовленість.

За матеріалами Атласу української мови та зв’язних діалектних текстів систематизовано й удокладнено інформацію про поширення та специфіку функціонування окремих волинських і подільських фонетичних рис (обниження виявів /и/ в наголошеній позиції, реалізація фонеми /е/ звуком [і] перед складом з голосним [і] та в сусідстві з м’якими приголосними, перехід [е] в [а] в пасивних дієприкметниках із суфіксом -ен-). Представлений аналіз переконує в тому, що географія названих волинських і подільських особливостей у середньонаддніпрянських говірках яскраво ілюструє визначальну ареалогічну тенденцію їхнього розвитку: центр – периферія. За специфікою поширення й функціонування цих явищ у досліджуваному ареалі вирізнено три групи говірок: 1) північні та центральні, де такі риси трапляються спорадично й безсистемно, що не змінює типового звукового складу середньонаддніпрянських говірок; здебільшого це лексикалізовані одиниці; 2) східні й південні мішаного та мішано-перехідного типів, у яких переважають риси середньонаддніпрянського діалекту, однак збережений системний вияв окремих особливостей південно-західної локалізації; 3) західні перехідні говірки середньонаддніпрянсько-волинського, середньонаддніпрянсько-подільського типів, окремі говірки можна кваліфікувати як східноволинські чи східноподільські.

Keywords


середньонаддніпрянський діалект, інтерферентне походження, фонетичні риси волинського та подільського говорів, мішані говірки, мішано-перехідні говірки, перехідні говірки середньонаддніпрянсько-волинського та середньонаддніпрянсько-подільського типів

References


Матвіяс І. Г. Групування говорів української мови // Структура українських говорів. – К. : Наук. думка, 1982. – С. 3–68.

Матвіяс І. Г. Суміжні говори трьох українських наріч // Структурні рівні українських говорів. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 3–23.

Матвіяс І. Г. Українська мова і говори / І. Г. Матвіяс. – К. : Наук. думка, 1990. – 164 с.

Матвіяс І. Г. Формування південно-східного наріччя української мови // Мовознавство. – 1983. – № 1. – С. 92–99.

Німчук В. В. Проблема українського діалектогенезу // Проблеми сучасної ареалогії. – К. : Наук. думка, 1994. – С. 29–47.

Мартинова Г. Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика : монографія / Г. Мартинова. – Черкаси : Тясмин, 2003. – 369 с.

Говірки Західної Полтавщини : Збірник діалектних текстів / Упорядник Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – 329 с.

Говірки Південної Київщини : Збірник діалектних текстів / Упорядники Г. І. Мартинова, З. М. Денисенко, Т. В. Щербина. – Черкаси, 2008. – 370 с.

Говірки Черкащини : Збірник діалектних текстів / Упорядники Г. І. Мартинова, Т. В. Щербина, А. А. Таран. – Черкаси, 2013. – 870 с.

Атлас української мови. – В 3-х т. – Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1984.

Атлас української мови. – В 3-х т. – Т. 2. Волинь, Наддністрянщина і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1988.

Жилко Ф. Т. Деякі питання класифікації говорів української мови у світлі даних лінгвістичної географії / Ф. Т. Жилко // Філологічний збірник. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 73−99.

Могила А. П. Словозміна в говірках середньої Черкащини / А. П. Могила // Середньонаддніпрянські говори : збірник статей. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 44–64.

Лисенко П. С. Деякі морфологічні особливості говірок правобережних (середніх) районів Черкащини / П. С. Лисенко // Середньонаддніпрянські говори : Збірник статей. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 22–43.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language