ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОДАЛЬНОСТІ З ІНШИМИ РІВНЯМИ СИНТАКСИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Наталя Петрівна РУДЕНКО

Abstract


У статті проаналізовано місце модальності серед інших граматичних категорій синтаксису і її взаємодія з різними рівнями синтаксичної конструкції, стверджено думку про те, що модальність є самостійною категорією, яка пов’язує семантичний і комунікативний рівні речення. У роботі запропоновано нове бачення модальності як самостійного рівня речення. Модальність виражає почуття, ставлення до чогось / когось, це додаткова семантика, що накладається на основне семантичне значення речення. За своєю суттю модальність є суб’єктивною, оскільки вона виражає почуття автора (мовця), які інтерпретує читач. Розглянуто основні модальні значення в складнопідрядному реченні української мови (бажальності, спонукальності, умовності, переповідності, гіпотетичності, ймовірності, заперечення та питальності), а також окремі засоби їх вираження (предикати, сполучники й сполучні слова, модальні слова й частки, інтонація). 

Keywords


модальність, синтаксична категорія речення, суб’єктивна модальність, констатуальна модальність, семантико-синтаксичний рівень речення, комунікативний рівень речення, модальні значення, засоби вираження модальності

References


Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского язика / Ш. Балли. – М : Издательство иностранной литературы, 1955. – 416 с.

Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : Монографія / Р. О. Христіанінова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 363 с.

Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць : Монографія / Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 1999. – 336 с.

Бріцин В. М. Когнітивні аспекти в категорійно-функціональній граматиці / В. М. Бріцин // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність. – К : Наукова думка, 2009. – С. 65 – 71.

Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису / А. П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – Ч. 2. – 254 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Гуйванюк Н. В. Слово – Речення – Текст : Вибрані праці / Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 664 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. – Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. – 992 с.

Костенко Л. Записки українського самашедшого / Л. Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури).

Дочинець М. І. Вічник / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 287 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language